Събития с лица свързани с компанията АЙ СИ ЕН (ЕИК: 121500458)
Events with persons connected to the company AY SI EN (ID: 121500458)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121500458)
Към 2020-01-26 12:51:51 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 12:51:51 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-06-13 17:35:03ДЖЕЙ ВИ ЕЛ - БЪЛГАРИЯ
DZHEY VI EL - BALGARIYA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-06-13 17:35:03АНТОАНЕТ ХРИСТОВА ТОТЕВА
ANTOANET HRISTOVA TOTEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
60000 Sell to: ДЖЕЙ ВИ ЕЛ - БЪЛГАРИЯ
2014-06-13 17:35:03ДЖЕЙ ВИ ЕЛ - БЪЛГАРИЯ
DZHEY VI EL - BALGARIYA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
60000 Buy from: АНТОАНЕТ ХРИСТОВА ТОТЕВА
2013-04-24 17:25:59АЙ СИ ЕН ООД
AY SI EN OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ВИТОША 66
2013-04-24 17:25:59АЙ СИ ЕН ООД
AY SI EN OOD
SubjectOfActivity
Вътрешна и външна търговия, посредническа дейност, информационни услуги, проектиране, производство и търговия на мебели и стоки за външно и вътрешно обзавеждане, инженеринг, ремонт и търговия с индустриални машини за строителството и енергетиката, създаване и разпространение на програмни продукти и други услуги, подбор на персонал за работа в страната и чужбина (след получаване на необходимото разрешение), реклама и други дейности, незабранени със закон.
2013-04-12 14:01:44ТРАЙЧО ДИМИТРОВ БОРИСОВ
TRAYCHO DIMITROV BORISOV
БЪЛГАРИЯManager
2012-04-09 14:00:41ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
OBEDINENA BALGARSKA BANKA AD
Distraints
2012-04-04 16:03:57СВЕТОЗАР БОНЕВ БОНЕВ
SVETOZAR BONEV BONEV
БЪЛГАРИЯDescription406
2011-11-21 10:06:17СВЕТОЗАР БОНЕВ БОНЕВ
SVETOZAR BONEV BONEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-21 10:06:17КАТИНА ДОБРОМИРОВА ЙОРДАНОВА
KATINA DOBROMIROVA YORDANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
60000 Sell to: СВЕТОЗАР БОНЕВ БОНЕВ
2011-11-21 10:06:17СВЕТОЗАР БОНЕВ БОНЕВ
SVETOZAR BONEV BONEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
60000 Buy from: КАТИНА ДОБРОМИРОВА ЙОРДАНОВА
2011-04-13 16:41:12АЙ СИ ЕН ООД
AY SI EN OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Борово 57 1 Б
2011-04-13 16:41:12АНТОАНЕТ ХРИСТОВА ТОТЕВА
ANTOANET HRISTOVA TOTEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-04-13 16:41:12СВЕТОЗАР БОНЕВ БОНЕВ
SVETOZAR BONEV BONEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-04-13 16:41:12СВЕТОЗАР БОНЕВ БОНЕВ
SVETOZAR BONEV BONEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
60000 Sell to: АНТОАНЕТ ХРИСТОВА ТОТЕВА
2011-04-13 16:41:12АНТОАНЕТ ХРИСТОВА ТОТЕВА
ANTOANET HRISTOVA TOTEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
60000 Buy from: СВЕТОЗАР БОНЕВ БОНЕВ
2009-06-17 13:41:50КАТИНА ДОБРОМИРОВА ЙОРДАНОВА
KATINA DOBROMIROVA YORDANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-17 13:41:50СВЕТОЗАР БОНЕВ БОНЕВ
SVETOZAR BONEV BONEV
БЪЛГАРИЯPartner
2008-09-23 13:41:34АЙ СИ ЕН
AY SI EN
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-09-23 13:41:34АЙ СИ ЕН ООД
AY SI EN OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 кв. ВЪЛЧО ИВАНОВ бл. 319 вх.Б ап.32
2008-09-23 13:41:34АЙ СИ ЕН ООД
AY SI EN OOD
SubjectOfActivity
вътрешна и външна търговия, посредническа дейност, информационни услуги, инженеринг, създаване и разпространение на програмни услуги и други услуги, реклама и други дейности, незабранени със закон.
2008-09-23 13:41:34Светозар Бонев Бонев
Svetozar Bonev Bonev
Manager
2008-09-23 13:41:34Светозар Бонев Бонев
Svetozar Bonev Bonev
Partner
2008-09-23 13:41:34Катина Добромирова Йорданова
Katina Dobromirova Yordanova
Partner

Проверки в други регистри за фирмата АЙ СИ ЕН AY SI EN (ЕИК: 121500458)
Check other registries about the company АЙ СИ ЕН AY SI EN (ID: 121500458)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More