Събития с лица свързани с компанията МАКРОХИМ (ЕИК: 121506703)
Events with persons connected to the company MAKROHIM (ID: 121506703)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121506703)
Към 2020-02-18 18:11:27 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:11:27 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-08-08 09:29:45МАКРОХИМ ООД
MAKROHIM OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 АНДЖЕЛО РОНКАЛИ 7
2012-08-08 09:29:45ПЕНКА ИВАНОВА ВЪЛКОВА
PENKA IVANOVA VALKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-08-08 09:29:45ГЕОРГИ СТОИЛОВ ВЪЛКОВ
GEORGI STOILOV VALKOV
БЪЛГАРИЯManager
2012-08-08 09:29:45ГЕОРГИ СТОИЛОВ ВЪЛКОВ
GEORGI STOILOV VALKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-08-08 09:29:45ПЕНКА ИВАНОВА ВЪЛКОВА
PENKA IVANOVA VALKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-01 12:21:21МАКРОХИМ
MAKROHIM
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-02-01 12:21:21МАКРОХИМ ООД
MAKROHIM OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗТОК ул. ДИМИТЪР ГИЧЕВ 13 1 А
2010-02-01 12:21:21МАКРОХИМ ООД
MAKROHIM OOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ, БИТОВИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО, ВСИЧКИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2010-02-01 12:21:21СТОИЛ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ
STOIL GEORGIEV VALKOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-02-01 12:21:21ПЕНКА ИВАНОВА ВЪЛКОВА
PENKA IVANOVA VALKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-01 12:21:21ГЕОРГИ СТОИЛОВ ВЪЛКОВ
GEORGI STOILOV VALKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-01 12:21:21СТОИЛ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ
STOIL GEORGIEV VALKOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата МАКРОХИМ MAKROHIM (ЕИК: 121506703)
Check other registries about the company МАКРОХИМ MAKROHIM (ID: 121506703)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More