Събития с лица свързани с компанията ДОЛАРА (ЕИК: 121519750)
Events with persons connected to the company DOLARA (ID: 121519750)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121519750)
Към 2020-01-24 10:38:56 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 10:38:56 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-17 11:36:38ДОЛАРА ООД
DOLARA OOD
SubjectOfActivity
Производство на стоки с цел продажба; покупка на стоки и др. вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, придобиване на дялово участие в други търговски дружества в страната и чужбина; дистрибуторска дейност; външна и вътрешна търговия; комисионна, спедиционни, лизингова, превозна и складова дейност; счетоводна и консултантска дейност, счетоводно обслужване и организиране на счетоводно отчитане, съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводството; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми; внос и износ, реекспорт; маркетинг; сделки с интелектуална собственост; покупка строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, импресарски, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, рекламни (без кино и печат) услуги; и всякаква друга дейност, незабранена от Закона.
2018-04-17 11:36:38ДИМКА ТОСКОВА ГЕНОВА
DIMKA TOSKOVA GENOVA
БЪЛГАРИЯManager
2017-06-20 09:00:37СТЕФАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕЗЧЕВ
STEFAN DIMITROV ZHELEZCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2012-01-26 13:12:28ДОЛАРА ООД
DOLARA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Сарафово ул.Комсомолска 5 Г
2012-01-26 13:12:28ДОЛАРА ООД
DOLARA OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Сарафово ул.Комсомолска 5 Г
2008-03-05 16:18:48ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ООД
INTERNESHANAL GRUP OOD
Partner
2008-02-11 13:19:49ДОЛАРА
DOLARA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-02-11 13:19:49ДОЛАРА ООД
DOLARA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Царево 8260 ул.МИЛИН КАМЪК 34
2008-02-11 13:19:49ДОЛАРА ООД
DOLARA OOD
SubjectOfActivity
Производство на стоки с цел продажба, покупка на стоки и др. вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, придобиване на дялово участие в търгожски друйества в страната и чужбина, дистрибуторска дейност, външна и вътрешна търговия, комисионна, спедиционна, лизингова, превозна и складова дейност, търговско представитество и посредничество на български и чуждестранни фирми, внос и износ, реекспорт, маркетинг, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавежданена недвижими имоти с цел продажба, импресарски, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, рекламни /без кино и печат/ услуги и всякаква друга дейност, незабранена от Закона.
2008-02-11 13:19:49КАЛИН ДИКОВ ДИКОВ
KALIN DIKOV DIKOV
Manager
2008-02-11 13:19:49ПАНДЖИ 2000 ООД
PANDZHI 2000 OOD
Partner
2008-02-11 13:19:49Нова Светлина холдинг
Nova Svetlina holding
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ДОЛАРА DOLARA (ЕИК: 121519750)
Check other registries about the company ДОЛАРА DOLARA (ID: 121519750)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More