Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЕЛПРИВАТ (ЕИК: 121534058)
Events with persons connected to the company ELPRIVAT (ID: 121534058)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121534058)
Към 2019-12-06 00:41:00 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-06 00:41:00 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-12-07 23:21:44Галина Огнянова Гавраилова
Galina Ognyanova Gavrailova
БЪЛГАРИЯPartner
2016-12-07 23:21:44Владимир Антонов Митков
Vladimir Antonov Mitkov
БЪЛГАРИЯPartner
2016-12-07 23:21:44Таня Денчева Гавраилова
Tanya Dencheva Gavrailova
БЪЛГАРИЯPartner
2015-02-25 11:22:36Христо Иларионов Михайловски
Hristo Ilarionov Mihaylovski
БЪЛГАРИЯPartner
2015-02-25 11:22:36Румяна Христева Гочева
Rumyana Hristeva Gocheva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
729 Sell to: Христо Иларионов Михайловски
2015-02-25 11:22:36Христо Иларионов Михайловски
Hristo Ilarionov Mihaylovski
БЪЛГАРИЯShareTransfer
729 Buy from: Румяна Христева Гочева
2012-12-15 21:37:18ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШАРОВ
GEORGI TODOROV SHAROV
БЪЛГАРИЯManager
2012-12-15 21:37:18ВЕРА КИРИЛОВА КИРИЛОВА
VERA KIRILOVA KIRILOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШАРОВ
2012-12-15 21:37:18ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШАРОВ
GEORGI TODOROV SHAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ВЕРА КИРИЛОВА КИРИЛОВА
2012-12-15 21:37:18ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ИВАНОВА
VIOLETA TODOROVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШАРОВ
2012-12-15 21:37:18ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШАРОВ
GEORGI TODOROV SHAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ИВАНОВА
2012-12-15 21:37:18ВЕРА СИМЕОНОВА МОНОВА
VERA SIMEONOVA MONOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШАРОВ
2012-12-15 21:37:18ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШАРОВ
GEORGI TODOROV SHAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ВЕРА СИМЕОНОВА МОНОВА
2012-12-15 21:37:18ВЕСЕЛИНА ВЕЛКОВА ИВАНОВА
VESELINA VELKOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШАРОВ
2012-12-15 21:37:18ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШАРОВ
GEORGI TODOROV SHAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ВЕСЕЛИНА ВЕЛКОВА ИВАНОВА
2012-12-15 21:37:18ЛИЛИЯ МАНОЛОВА МОДЕВА
LILIYA MANOLOVA MODEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШАРОВ
2012-12-15 21:37:18ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШАРОВ
GEORGI TODOROV SHAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ЛИЛИЯ МАНОЛОВА МОДЕВА
2012-12-15 21:37:18АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА БЕНЕДЕК
ANTOANETA YORDANOVA BENEDEK
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШАРОВ
2012-12-15 21:37:18ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШАРОВ
GEORGI TODOROV SHAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА БЕНЕДЕК
2012-12-15 21:37:18СОНЯ МАРИНОВА ХИНКОВСКА
SONYA MARINOVA HINKOVSKA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШАРОВ
2012-12-15 21:37:18ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШАРОВ
GEORGI TODOROV SHAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: СОНЯ МАРИНОВА ХИНКОВСКА
2012-12-15 21:37:18ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
DIMITAR ILIEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШАРОВ
2012-12-15 21:37:18ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШАРОВ
GEORGI TODOROV SHAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
2012-12-15 21:37:18ВЕНЕТА СТЕФАНОВА КОМИТОВА
VENETA STEFANOVA KOMITOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШАРОВ
2012-12-15 21:37:18ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШАРОВ
GEORGI TODOROV SHAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ВЕНЕТА СТЕФАНОВА КОМИТОВА
2012-12-15 21:37:18ДЕНИЦА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
DENITSA NIKOLOVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШАРОВ
2012-12-15 21:37:18ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШАРОВ
GEORGI TODOROV SHAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ДЕНИЦА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
2012-12-15 21:37:18ИВАНИЧКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
IVANICHKA GEORGIEVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШАРОВ
2012-12-15 21:37:18ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШАРОВ
GEORGI TODOROV SHAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ИВАНИЧКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
2010-10-09 21:42:38ЕЛПРИВАТ
ELPRIVAT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-10-09 21:42:38ЕЛПРИВАТ ООД
ELPRIVAT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. ХУБЧА 2
2010-10-09 21:42:38ЕЛПРИВАТ ООД
ELPRIVAT OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул.Хубча 2
2010-10-09 21:42:38ЕЛПРИВАТ ООД
ELPRIVAT OOD
SubjectOfActivity
Инженерингова дейност в областта на електрониката и електротехниката, машиностроенето, комунално-битовата сфера, проектантски услуги, търговска дейност в страната и в чужбина.
2010-10-09 21:42:38Огнян Гавраилов Гавраилов
Ognyan Gavrailov Gavrailov
БЪЛГАРИЯManager
2010-10-09 21:42:38Вера Кирилова Кирилова
Vera Kirilova Kirilova
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-09 21:42:38Виолета Тодорова Иванова
Violeta Todorova Ivanova
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-09 21:42:38Вера Симеонова Монова
Vera Simeonova Monova
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-09 21:42:38Йорданка Стефанова Аладжова
Yordanka Stefanova Aladzhova
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-09 21:42:38Лилия Манолова Модева
Liliya Manolova Modeva
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-09 21:42:38Огнян Гавраилов Гавраилов
Ognyan Gavrailov Gavrailov
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-09 21:42:38Румяна Христева Гочева
Rumyana Hristeva Gocheva
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-09 21:42:38Димитър Илиев Димитров
Dimitar Iliev Dimitrov
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-09 21:42:38Деница Николова Николова
Denitsa Nikolova Nikolova
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-09 21:42:38Венета Стефанова Комитова
Veneta Stefanova Komitova
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-09 21:42:38Боян Асенов Янчев
Boyan Asenov YAnchev
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-09 21:42:38Татяна Иванова Илева
Tatyana Ivanova Ileva
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-09 21:42:38Антон Владимиров Митков
Anton Vladimirov Mitkov
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-09 21:42:38Георги Младенов Йорданов
Georgi Mladenov Yordanov
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-09 21:42:38Стоян Иванов Орозов
Stoyan Ivanov Orozov
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-09 21:42:38Антоанета Йорданова Бенедек
Antoaneta Yordanova Benedek
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-09 21:42:38Веселина Велкова Иванова
Veselina Velkova Ivanova
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-09 21:42:38Иваничка Георгиева Иванова
Ivanichka Georgieva Ivanova
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-09 21:42:38Георги Тодоров Шаров
Georgi Todorov SHarov
БЪЛГАРИЯPartner
2010-10-09 21:42:38Соня Маринова Хинковска
Sonya Marinova Hinkovska
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ЕЛПРИВАТ ELPRIVAT (ЕИК: 121534058)
Check other registries about the company ЕЛПРИВАТ ELPRIVAT (ID: 121534058)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate