Събития с лица свързани с компанията БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ (ЕИК: 121576032)
Events with persons connected to the company BALGARSKA HOLDINGOVA KOMPANIYA (ID: 121576032)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121576032)
Към 2020-01-24 12:28:54 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 12:28:54 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-11-04 12:24:07ИНКОМС-ИНСТРУМЕНТИ И МЕХАНИКААД
INKOMS-INSTRUMENTI I MEHANIKAAD
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-11-04 12:24:07ПИРИН ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
PIRIN VASILEV ATANASOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-11-04 12:24:07АТП БУХОВОАД
ATP BUHOVOAD
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-11-04 12:24:07ЦВЕТА КАЛУСТ КАЛУСТЯН-БАКЪРДЖИЕВА
TSVETA KALUST KALUSTYAN-BAKARDZHIEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-11-04 12:24:07АТП БУХОВОАД
ATP BUHOVOAD
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-11-04 12:24:07ИНКОМС ИНСТРУМЕНТИ И МЕХАНИКААД
INKOMS INSTRUMENTI I MEHANIKAAD
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-11-28 13:40:09ЦВЕТА КАЛУСТ КАЛУСТЯН - БАКЪРДЖИЕВА
TSVETA KALUST KALUSTYAN - BAKARDZHIEVA
Procurators
2011-08-24 17:33:38Индустриален бизнес центърАД
Industrialen biznes tsentarAD
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-07-12 11:56:50БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД
BALGARSKA HOLDINGOVA KOMPANIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 28 ет.4
2010-02-12 13:52:45Николай Анатолиев Пенев
Nikolay Anatoliev Penev
Procurators
2008-03-07 17:06:19БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ
BALGARSKA HOLDINGOVA KOMPANIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-07 17:06:19БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД
BALGARSKA HOLDINGOVA KOMPANIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 28 ет.4
2008-03-07 17:06:19БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД
BALGARSKA HOLDINGOVA KOMPANIYA AD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ДРУЖЕСТВОТО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА.
2008-03-07 17:06:19ПИРИН ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
PIRIN VASILEV ATANASOV
Representative
2008-03-07 17:06:19ПИРИН ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
PIRIN VASILEV ATANASOV
BoardManager2
2008-03-07 17:06:19ДИМИТЪР ИВАНОВ МИЛАНОВ
DIMITAR IVANOV MILANOV
BoardManager2
2008-03-07 17:06:19ИРИНА МИХАЙЛОВА МОЛЕРОВА
IRINA MIHAYLOVA MOLEROVA
BoardManager2
2008-03-07 17:06:19ХАРАЛАМБИ БОРИСОВ АНЧЕВ
HARALAMBI BORISOV ANCHEV
Supervisor
2008-03-07 17:06:19ХРИСТО ХРИСТОВ ДРУМЕВ
HRISTO HRISTOV DRUMEV
Supervisor
2008-03-07 17:06:19БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА ТЕКСТИЛ АД
BALGARSKA KOMPANIYA ZA TEKSTIL AD
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ BALGARSKA HOLDINGOVA KOMPANIYA (ЕИК: 121576032)
Check other registries about the company БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ BALGARSKA HOLDINGOVA KOMPANIYA (ID: 121576032)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More