Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ХОЛДИНГ НОВ ВЕК (ЕИК: 121643011)
Events with persons connected to the company HOLDING NOV VEK (ID: 121643011)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121643011)
Към 2019-12-13 09:19:17 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-13 09:19:17 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-12 18:34:50Красимира Александрова Александрова
Krasimira Aleksandrova Aleksandrova
БЪЛГАРИЯDirector
2017-06-12 18:34:50Мария Петрова Стойчева - Председател на СД
Mariya Petrova Stoycheva - Predsedatel na SD
БЪЛГАРИЯDirector
2016-12-16 16:49:50Милена Александрова Кънева – Йосифова
Milena Aleksandrova Kaneva – Yosifova
БЪЛГАРИЯDirector
2015-09-30 15:10:15ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД
HOLDING NOV VEK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джейм Баучер 51
2015-09-30 15:10:15Виктория Иванова Тепавичарова
Viktoriya Ivanova Tepavicharova
БЪЛГАРИЯDirector
2015-09-30 15:10:15Красимира Александрова Александрова- Председател на СД
Krasimira Aleksandrova Aleksandrova- Predsedatel na SD
БЪЛГАРИЯDirector
2015-09-30 15:10:15Емилия Цанкова Велинова
Emiliya TSankova Velinova
БЪЛГАРИЯDirector
2015-05-14 10:03:23Даниела Лозанова Николова
Daniela Lozanova Nikolova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-12-30 14:36:43ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД
HOLDING NOV VEK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Г.С.Раковски 99
2014-10-24 10:58:08ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД
HOLDING NOV VEK AD
SubjectOfActivity
Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, производствена и търговска дейност и всяка друга дейност, незабранена със закон, както и следните дейности, представляващи правоприемство на предмета на дейност на преобразувалите се чрез вливането дружества: на „Хиберния Витела” ЕАД: организиране на производство и търговия на млечни продукти, както и други незабранени от закона търговски сделки по покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги с цел да ги продаде – с изключение на сделки като инвестиционен посредник, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотериерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, страеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг; на „Ловико Истейтс” ЕООД: производство на винено грозде, вино и други продукти от гразде или вино; производство на спирт, дестилати и спиртни напитки; складиране, съхранение, лагеруване и търговия на едро и дребно с вино, продукти от гразде или вино, спирт, дестилати и спиртни напитки; както и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в пърноначален, преработен или обработен вид; производтво на стоки с цел продажба, внос и износ на стоки, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, проектиране и строителство, сделки с недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сдебки с интелектуална собственост, издателска или печатарска дейност, производство и търговия със селскостопанска и промишлена продукция, както и извършване на всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон; на „Инваис” ЕООД: Производство и търговия /внос, износ и реекспорт/ на всички стоки и услуги, без забранените от действащото законодателство, транспортна и спедиционна дейност в страната и чужбина, представителство /без процесуално/ и посредничество на наши и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерство и ресторантьорство, агентно-туристическа дейност, реклама, охранителна дейност на хора и недвижима и движима собственост и дедективски услуги /осъществявани по съответния ред/, организация и осъществяване на забавни /без хазарт/, увеселителни, спортни, атракционни игри и мероприятия, шоу програми и конкурси; на „Винпром-Шато Аида” АД: покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в страната и чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, произдовдство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозни и информационни услуги.
2014-10-24 10:58:08ИНВАИС
INVAIS
TransformingCompany
2014-10-24 10:58:08ЛОВИКО ИСТЕЙТС
LOVIKO ISTEYTS
TransformingCompany
2014-10-24 10:58:08ХИБЕРНИЯ ВИТЕЛА
HIBERNIYA VITELA
TransformingCompany
2014-10-24 10:58:08ВИНПРОМ - ШАТО АИДА
VINPROM - SHATO AIDA
TransformingCompany
2014-10-24 10:58:08ХОЛДИНГ НОВ ВЕК
HOLDING NOV VEK
Successor703
2014-10-13 16:34:18Виктория Иванова Тепавичарова
Viktoriya Ivanova Tepavicharova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-10-13 16:34:18Емилия Цанкова Велинова
Emiliya TSankova Velinova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-10-13 16:34:18Виктория Иванова Тепавичарова
Viktoriya Ivanova Tepavicharova
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-12-28 13:50:24ВИТЕЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД
VITELA BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-02-17 16:01:39Диана Христова Кахчиева
Diana Hristova Kahchieva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-12-30 12:16:45ЯНКО ХРИСТОВ ЯНКОВ
YANKO HRISTOV YANKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-30 12:16:45КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА
KRASIMIRA ALEKSANDROVA ALEKSANDROVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-30 12:16:45ВАЛЕНТИН НЕДЕЛЧЕВ ВЪРБАНОВ
VALENTIN NEDELCHEV VARBANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-12-30 12:16:45ЯНКО ХРИСТОВ ЯНКОВ
YANKO HRISTOV YANKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-12-30 12:16:45КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА- Председател на УС
KRASIMIRA ALEKSANDROVA ALEKSANDROVA- Predsedatel na US
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-12-16 15:34:18ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД
HOLDING NOV VEK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ 20
2009-12-16 15:34:18АКИН ЕООД
AKIN EOOD
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-10-02 17:31:23ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД
HOLDING NOV VEK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ 20
2009-10-02 17:31:23ВАЛЕНТИН НЕДЕЛЧЕВ ВЪРБАНОВ
VALENTIN NEDELCHEV VARBANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-10-02 17:31:23ЯНКО ХРИСТОВ ЯНКОВ
YANKO HRISTOV YANKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-10-02 17:31:23ВАЛЕНТИН НЕДЕЛЧЕВ ВЪРБАНОВ
VALENTIN NEDELCHEV VARBANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-10-02 17:31:23КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРОВА- Председател на УС
KRASIMIRA ALEKSANDROVA ALEKSANDROVA- Predsedatel na US
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-10-02 17:31:23ЯНКО ХРИСТОВ ЯНКОВ
YANKO HRISTOV YANKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2008-11-18 16:07:55МИХАИЛ СТЕЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ
MIHAIL STELIYANOV MIHAYLOV
Representative
2008-11-18 16:07:55МИХАИЛ СТЕЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ
MIHAIL STELIYANOV MIHAYLOV
BoardManager2
2008-11-18 16:07:55БОГИНЯ ГАВРИЛОВА ПОПОВА
BOGINYA GAVRILOVA POPOVA
BoardManager2
2008-11-18 16:07:55РАДОСТИНА ЛЪЧЕЗАРОВА КУЛЕНСКА
RADOSTINA LACHEZAROVA KULENSKA
BoardManager2
2008-11-18 16:07:55ИНИМПОРТ ЕООД
INIMPORT EOOD
Supervisor
2008-11-18 16:07:55АКС-77 ЕООД
AKS-77 EOOD
Supervisor
2008-11-18 16:07:55РАЙНА ДИМИТРОВА КУЗМОВА
RAYNA DIMITROVA KUZMOVA
Supervisor
2008-03-18 16:24:43ХОЛДИНГ НОВ ВЕК
HOLDING NOV VEK
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-18 16:24:43ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД
HOLDING NOV VEK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ 20
2008-03-18 16:24:43ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД
HOLDING NOV VEK AD
SubjectOfActivity
ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA УЧACTИЯ B БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ДPУЖECTBA; ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE И ПPOДAЖБA HA OБЛИГAЦИИ; ПPИДOБИBAHE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA ПATEHTИ, OTCTЪПBAHE HA ЛИЦEHЗИИ ЗA ИЗПOЛЗBAHE HA ПATEHTИ HA ДPУЖECTBA, B KOИTO ДPУЖECTBOTO УЧACTBA; ФИHAHCИPAHE HA ДPУЖECTBA, B KOИTO ДPУЖECTBOTO УЧACTBA, ПPOИЗBOДCTBEHA И TЪPГOBCKA ДEЙHOCT; BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA CЪC ЗAKOH.
2008-03-18 16:24:43МИХАИЛ СТЕЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ
MIHAIL STELIYANOV MIHAYLOV
Representative
2008-03-18 16:24:43МИХАИЛ СТЕЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ
MIHAIL STELIYANOV MIHAYLOV
Director
2008-03-18 16:24:43ДАМЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
DAMYAN IVANOV DIMITROV
Director
2008-03-18 16:24:43МИЛАДИН МИХАЙЛОВ МИНЧЕВ
MILADIN MIHAYLOV MINCHEV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ХОЛДИНГ НОВ ВЕК HOLDING NOV VEK (ЕИК: 121643011)
Check other registries about the company ХОЛДИНГ НОВ ВЕК HOLDING NOV VEK (ID: 121643011)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate