Събития с лица свързани с компанията ТНС (ЕИК: 121659204)
Events with persons connected to the company TNS (ID: 121659204)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121659204)
Към 2020-02-19 10:23:00 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 10:23:00 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-02-26 12:05:11ТНС
TNS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-02-26 12:05:11ТНС ЕООД
TNS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ИВАН РИЛСКИ 15
2008-02-26 12:05:11ТНС ЕООД
TNS EOOD
SubjectOfActivity
ПPOДУЦEHTCKA, ИMПPECAPCKA И KOHЦEPTHA ДEЙHOCT, ИЗДATEЛCKA И PEKЛAMHA ДEЙHOCT, CДEЛKИ C ABTOPCKИTE И CPOДHИTE ИM ПPABA ПPИ УCЛOBИЯTA HA ЗAKOHA ЗA ABTOPCKOTO ПPABO, BЬTPEШHO И BЬHШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT C BCИЧKИ ПOЗBOЛEHИ OT ЗAKOHA CTOKИ, PAЗKPИBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE И PAЗBЛEKATEЛHИ ЗABEДEHИЯ, KAKTO И BCИЧKИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ CЬC ЗAKOH ЗA TOЗИ BИД ДPУЖECTBA.
2008-02-26 12:05:11АНТОАН ФАРУК ХАДАД
ANTOAN FARUK HADAD
Manager
2008-02-26 12:05:11АНТОАН ФАРУК ХАДАД
ANTOAN FARUK HADAD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ТНС TNS (ЕИК: 121659204)
Check other registries about the company ТНС TNS (ID: 121659204)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More