Събития с лица свързани с компанията СТОПАНСКИ ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС (ЕИК: 121711366)
Events with persons connected to the company STOPANSKI TARGOVSKI KOMPLEKS (ID: 121711366)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121711366)
Към 2020-01-23 05:13:04 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 05:13:04 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-18 11:46:27СТОПАНСКИ ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС ЕООД
STOPANSKI TARGOVSKI KOMPLEKS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 Арх. Петко Момчилов 2
2017-07-04 16:14:35ИВАН АНТИМОВ МАРИНОВ
IVAN ANTIMOV MARINOV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2016-05-31 10:42:55ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД
DARZHAVNA KONSOLIDATSIONNA KOMPANIYA EAD
SoleCapitalOwner
2015-02-25 17:44:11СТОПАНСКИ ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС ЕООД
STOPANSKI TARGOVSKI KOMPLEKS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 ул. Братя Миладинови 5
2015-01-06 17:15:10ВЕНЕЛИН ЦЕНОВ ПЕТРОВ
VENELIN TSENOV PETROV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2015-01-06 17:15:10ВЛАДИМИР ЛЮДМИЛОВ ЦАЧЕВ
VLADIMIR LYUDMILOV TSACHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative503
2011-01-19 14:24:34ВЛАДИМИР ЛЮДМИЛОВ ЦАЧЕВ
VLADIMIR LYUDMILOV TSACHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative503
2008-12-22 17:37:16СТОПАНСКИ ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС ЕООД
STOPANSKI TARGOVSKI KOMPLEKS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 ул.ВЕСЛЕЦ 32
2008-03-17 14:19:20ВЛАДИМИР ЛЮДМИЛОВ ЦАЧЕВ
VLADIMIR LYUDMILOV TSACHEV
Liquidator
2008-03-17 14:19:20ВЛАДИМИР ЛЮДМИЛОВ ЦАЧЕВ
VLADIMIR LYUDMILOV TSACHEV
Representative503
2008-03-17 14:01:12СТОПАНСКИ ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС
STOPANSKI TARGOVSKI KOMPLEKS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-03-17 14:01:12СТОПАНСКИ ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС ЕООД
STOPANSKI TARGOVSKI KOMPLEKS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ТРИАДИЦА 2
2008-03-17 14:01:12СТОПАНСКИ ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС ЕООД
STOPANSKI TARGOVSKI KOMPLEKS EOOD
SubjectOfActivity
ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КОМУНАЛНО - БИТОВИ УСЛУГИ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
2008-03-17 14:01:12МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
MINISTERSTVO NA IKONOMIKATA I ENERGETIKATA
SoleCapitalOwner
2008-03-17 14:01:12МАРИЕЛА ГЕНЕВА КЪНЕВА
MARIELA GENEVA KANEVA
Liquidator
2008-03-17 14:01:12МАРИЕЛА ГЕНЕВА КЪНЕВА
MARIELA GENEVA KANEVA
Representative503
2008-03-17 14:01:12ВЛАДИМИР ЛЮДМИЛОВ ЦАЧЕВ
VLADIMIR LYUDMILOV TSACHEV
Liquidator

Проверки в други регистри за фирмата СТОПАНСКИ ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС STOPANSKI TARGOVSKI KOMPLEKS (ЕИК: 121711366)
Check other registries about the company СТОПАНСКИ ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС STOPANSKI TARGOVSKI KOMPLEKS (ID: 121711366)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More