Събития с лица свързани с компанията ТЕСС ПАРТНЕРС (ЕИК: 121714049)
Events with persons connected to the company TESS PARTNERS (ID: 121714049)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121714049)
Към 2020-01-23 05:13:20 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 05:13:20 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-07-06 21:27:08ТЕСС ПАРТНЕРС ООД
TESS PARTNERS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 Младост 3 323 В
2015-07-06 21:27:08ТЕСС ПАРТНЕРС ООД
TESS PARTNERS OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София Младост 3 323 В
2015-07-06 21:27:08Мария Георгиева Хайрабедян
Mariya Georgieva Hayrabedyan
БЪЛГАРИЯPartner
2015-07-06 21:27:08Еди Аристакес Хайрабедян
Edi Aristakes Hayrabedyan
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Sell to: Мария Георгиева Хайрабедян
2015-07-06 21:27:08Мария Георгиева Хайрабедян
Mariya Georgieva Hayrabedyan
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Buy from: Еди Аристакес Хайрабедян
2009-09-29 10:00:30ТЕСС ПАРТНЕРС
TESS PARTNERS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-09-29 10:00:30ТЕСС ПАРТНЕРС ООД
TESS PARTNERS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 Младост 3 323 В
2009-09-29 10:00:30ТЕСС ПАРТНЕРС ООД
TESS PARTNERS OOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО/, АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА, РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ПЕЧАТ И ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА, РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2009-09-29 10:00:30Стоян Иванов Мутафов
Stoyan Ivanov Mutafov
БЪЛГАРИЯManager
2009-09-29 10:00:30Тотьо Видев Тотев
Totxo Videv Totev
БЪЛГАРИЯManager
2009-09-29 10:00:30Еди Аристакес Хайрабедян
Edi Aristakes Hayrabedyan
БЪЛГАРИЯManager
2009-09-29 10:00:30Стоян Иванов Мутафов
Stoyan Ivanov Mutafov
БЪЛГАРИЯPartner
2009-09-29 10:00:30Тотьо Видев Тотев
Totxo Videv Totev
БЪЛГАРИЯPartner
2009-09-29 10:00:30Еди Аристакес Хайрабедян
Edi Aristakes Hayrabedyan
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ТЕСС ПАРТНЕРС TESS PARTNERS (ЕИК: 121714049)
Check other registries about the company ТЕСС ПАРТНЕРС TESS PARTNERS (ID: 121714049)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More