Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ (ЕИК: 121718407)
Events with persons connected to the company DZI - OBSHTO ZASTRAHOVANE (ID: 121718407)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121718407)
Към 2019-12-16 09:42:43 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-16 09:42:43 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 236 обществени поръчки за 10 671 404,35 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС. Точната сума усвоена от фирмата не е известна.
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-12 16:17:45Евгени Йосифов Бенбасат
Evgeni Yosifov Benbasat
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-03-12 16:17:45Евгени Йосифов Бенбасат
Evgeni Yosifov Benbasat
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2018-03-09 12:54:37Стефан Адриаан Герта Делае
Stefan Adriaan Gerta Delae
БЕЛГИЯRepresentative
2018-03-09 12:54:37Стефан Адриаан Герта Делае
Stefan Adriaan Gerta Delae
БЕЛГИЯBoardManager2
2018-01-31 17:49:14ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
DZI - OBSHTO ZASTRAHOVANE EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Витоша 89Б
2018-01-31 17:49:14Бистра Ангелова Василева
Bistra Angelova Vasileva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-01-31 17:49:14Бистра Ангелова Василева
Bistra Angelova Vasileva
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-08-04 12:37:50ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
DZI - OBSHTO ZASTRAHOVANE EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Витоша 89Б
2017-08-04 12:37:50Люк Роджър Е. Попелие
Lyuk Rodzhar E. Popelie
БЕЛГИЯSupervisor
2015-06-05 17:33:07ГРИГОРИЙ ЦВЕТАНОВ ВАЗОВ
GRIGORIY TSVETANOV VAZOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2015-03-27 15:59:40ЛЮСИЕН ЛЕОН С. ХЕЙСЕНС
LYUSIEN LEON S. HEYSENS
БЕЛГИЯSupervisor
2014-06-26 15:55:48ДЗИ - Животозастраховане
DZI - ZHivotozastrahovane
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-11-28 15:43:51МИЛЕН КОСЕВ ГЛУШКОВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
MILEN KOSEV GLUSHKOV - IZPALNITELEN DIREKTOR
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-11-28 15:43:51МИЛЕН КОСЕВ ГЛУШКОВ
MILEN KOSEV GLUSHKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-11-18 16:25:51НЕДЯЛКО ДИМЧЕВ ЧАНДЪРОВ
NEDYALKO DIMCHEV CHANDAROV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2013-05-20 15:07:00КОСТА ХРИСТОВ ЧОЛАКОВ - ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
KOSTA HRISTOV CHOLAKOV - GLAVEN IZPALNITELEN DIREKTOR
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-05-20 15:07:00НЕДЯЛКО ДИМЧЕВ ЧАНДЪРОВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
NEDYALKO DIMCHEV CHANDAROV - IZPALNITELEN DIREKTOR
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-05-20 15:07:00КОСТА ХРИСТОВ ЧОЛАКОВ
KOSTA HRISTOV CHOLAKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-10-10 16:37:49ДЗИ - Животозастраховане
DZI - ZHivotozastrahovane
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-08-09 15:08:33ГЕЕРТ Р.Г. ДЕ КЕГЕЛ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
GEERT R.G. DE KEGEL - IZPALNITELEN DIREKTOR
БЕЛГИЯRepresentative
2012-08-09 15:08:33ГЕЕРТ Р.Г ДЕ КЕГЕЛ
GEERT R.G DE KEGEL
БЕЛГИЯBoardManager2
2012-04-18 12:11:07ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
DZI - OBSHTO ZASTRAHOVANE EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 3
2011-03-18 11:48:50МИШЕЛ ГИЛБЕРТ КЛЕМЕНТ КАЛЕНС - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
MISHEL GILBERT KLEMENT KALENS - IZPALNITELEN DIREKTOR
Representative
2011-03-18 11:48:50НЕДЯЛКО ДИМЧЕВ ЧАНДЪРОВ главен изпълнителен директор
NEDYALKO DIMCHEV CHANDAROV glaven izpalnitelen direktor
Representative
2011-03-18 11:48:50УИМ ГИЛИАМС - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
UIM GILIAMS - IZPALNITELEN DIREKTOR
БЕЛГИЯRepresentative
2011-03-10 11:00:42УИМ ГИЛИАМС
UIM GILIAMS
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-03-10 11:00:42УИМ ГИЛИАМС
UIM GILIAMS
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-08-25 17:26:34МАРКО ВОЛИЧ
MARKO VOLICH
СЛОВЕНИЯSupervisor
2009-12-17 15:13:59ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
DZI - OBSHTO ZASTRAHOVANE
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2009-12-17 15:13:59ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО /ЗАД/ ДЗИ АД
ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO /ZAD/ DZI AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-11-10 10:42:33ДЖОН ХОЛОУС
DZHON HOLOUS
БЕЛГИЯSupervisor
2009-04-16 09:50:07ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
DZI - OBSHTO ZASTRAHOVANE
LegalForm
Акционерно дружество
2008-12-08 12:32:18ПЛАМЕН ГОЧЕВ ГОЧЕВ
PLAMEN GOCHEV GOCHEV
Supervisor
2008-07-14 12:20:51МИШЕЛ ГИЛБЕРТ КЛЕМЕНТ КАЛЕНС - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
MISHEL GILBERT KLEMENT KALENS - IZPALNITELEN DIREKTOR
Representative
2008-07-14 12:20:51МИШЕЛ ГИЛБЕРТ КЛЕМЕНТ КАЛЕНС
MISHEL GILBERT KLEMENT KALENS
BoardManager2
2008-03-12 09:00:50НЕДЯЛКО ДИМЧЕВ ЧАНДЪРОВ главен изпълнителен директор
NEDYALKO DIMCHEV CHANDAROV glaven izpalnitelen direktor
Representative
2008-03-12 09:00:50РИК ЖОС ГЮСТ ЯНСЕН изпълнителен директор
RIK ZHOS GYUST YANSEN izpalnitelen direktor
Representative
2008-03-12 09:00:50ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ изпълнителен директор
VALERI YORDANOV ALEKSIEV izpalnitelen direktor
Representative
2008-02-19 10:42:35ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД
DZI - OBSHTO ZASTRAHOVANE AD
SubjectOfActivity
Застраховане на права, които за застрахования са оценими в пари, чрез извършване на: застраховка „ЗЛОПОЛУКА”, застраховане на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства, застраховка на релсови превозни средства, застраховка на летателни апарати, застраховка на плавателни съдове, застраховка на товари по време на превоз, застраховка „ПОЖАР” и „ПРИРОДНИ БЕТСТВИЯ”, застраховка „ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО”, застраховка „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”, свързана с притежаването и използуването на моторни превозни средства, застраховка „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”, свързана с притежаването и използуването на летателни апарати, застраховка „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”, свързана с притежаването и използуването на плавателни съдове, застраховка „ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”, застраховка на различни финансови загуби,задължително застраховане съгласно действуващото в страната законодателство, застраховка „ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ”, застраховка на гаранции, застраховка на кредити, презастраховане, управление на набраните от застраховането средства, застраховка „ЗАБОЛЯВАНЕ”, застраховка „ПРАВНИ РАЗНОСКИ/ПРАВНА ЗАЩИТА/”.
2008-02-19 10:42:35ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД
DZI - OBSHTO ZASTRAHOVANE AD
SubjectOfActivity
Застраховане на права, които за застрахования са оценими в пари, чрез извършване на: застраховка „ЗЛОПОЛУКА”, застраховане на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства, застраховка на релсови превозни средства, застраховка на летателни апарати, застраховка на плавателни съдове, застраховка на товари по време на превоз, застраховка „ПОЖАР” и „ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ”, застраховка „ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО”, застраховка „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, застраховка „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”, свързана с притежаването и използването на летателни апарати, застраховка „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове, застраховка „ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”, застраховка на различни финансови загуби, задължително застраховане съгласно действащото в страната законодателство, застраховка „ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ”, застраховка на гаранции, застраховка на кредити, презастраховане, управление на набраните от застраховането средства, застраховка „ЗАБОЛЯВАНЕ”, застраховка „ПРАВНИ РАЗНОСКИ/ПРАВНА ЗАЩИТА/”.
2008-01-22 13:57:52РИК ЖОС ГЮСТ ЯНСЕН
RIK ZHOS GYUST YANSEN
Representative
2008-01-22 13:57:52РИК ЖОС ГЮСТ ЯНСЕН
RIK ZHOS GYUST YANSEN
BoardManager2
2008-01-22 13:31:51ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
DZI - OBSHTO ZASTRAHOVANE
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-22 13:31:51ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД
DZI - OBSHTO ZASTRAHOVANE AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 3
2008-01-22 13:31:51ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ АД
DZI - OBSHTO ZASTRAHOVANE AD
SubjectOfActivity
Застраховане на права, които за застрахования са оценими в пари, чрез извършване на :застраховка ЗЛОПУЛУКА, застраховане на сухопътни превозни средства без релсовипревозни средства, застраховка на релсови превозни средства, застраховка на летателни апарати, застраховка на плавателни съдове, застраховка на товари по време напревоз, застраховка ПОЖАР и ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, застраховка ЩЕТИ НА ИМУЩЕСТВО, застраховка ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, застраховка ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ свързана с притежаването и използването на плавателни съдове, застраховка ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ, застраховка на различни финансови загуби, задължително застраховане съгласно действащото в страната законодателство, застраховка ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ, застраховка на гаранции, застраховка на кредити, презастраховане, управление на набраните от застраховането средства, застраховка ЗАБОЛЯВАНЕ, застраховка ПРАВНИ РАЗНОСКИ/ПРАВНА ЗАЩИТА/
2008-01-22 13:31:51НЕДЯЛКО ДИМЧЕВ ЧАНДЪРОВ
NEDYALKO DIMCHEV CHANDAROV
Representative
2008-01-22 13:31:51ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ
VALERI YORDANOV ALEKSIEV
Representative
2008-01-22 13:31:51НЕДЯЛКО ДИМЧЕВ ЧАНДЪРОВ
NEDYALKO DIMCHEV CHANDAROV
BoardManager2
2008-01-22 13:31:51ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ
VALERI YORDANOV ALEKSIEV
BoardManager2
2008-01-22 13:31:51ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ТОТЕВА
DESISLAVA HRISTOVA TOTEVA
BoardManager2
2008-01-22 13:31:51ЯН ВАНХЕВЕЛ
YAN VANHEVEL
Supervisor
2008-01-22 13:31:51ЙОХАН ДЕМЕН
YOHAN DEMEN
Supervisor
2008-01-22 13:31:51ВАЛТЕР БОГАРТС
VALTER BOGARTS
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ DZI - OBSHTO ZASTRAHOVANE (ЕИК: 121718407)
Check other registries about the company ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ DZI - OBSHTO ZASTRAHOVANE (ID: 121718407)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate