Събития с лица свързани с компанията ОМВ БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 121759222)
Events with persons connected to the company OMV BALGARIYA (ID: 121759222)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121759222)
Към 2020-01-24 13:11:09 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 13:11:09 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 12 обществени поръчки за 2 034 887,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-10-14 16:18:18ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД
OMV BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Цариградско шосе 90
2014-04-07 14:03:57Елинка Асенова Узунова
Elinka Asenova Uzunova
Procurators
2012-07-17 14:55:04ОМВ ПЕТРОМ С. А.
OMV PETROM S. A.
РУМЪНИЯPartner
2012-07-17 14:55:04ОМВ РИФАЙНИНГ И МАРКЕТИНГ ГМБХ
OMV RIFAYNING I MARKETING GMBH
АВСТРИЯPartner
2012-07-17 14:55:04ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД
OMV BALGARIYA OOD
SubjectOfActivity
ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ С ВСИЧКИ СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ; ПРИДОБИВАНЕ, ПРОДАЖБА, КАКТО И НАЕМАНЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ /ОБОРУДВАНЕ/ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ /ОТ МИНЕРАЛНО МАСЛО/; ЗАКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА СТОКИ ЗА МАГАЗИНИТЕ КЪМ БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ; ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАШИНИ ЗА КАФЕ И НАПИТКИ; ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГАРАЖИ; ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМИВКИ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; РЕМОНТ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА; ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО НАЛИЧНИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ОТ БНБ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ОБМЯНА НА ВАЛУТА СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ В СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИСТРИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
2012-05-04 13:10:35Петър Стефанов Величков
Petar Stefanov Velichkov
БЪЛГАРИЯManager
2011-03-01 09:15:07Иво Каменов Бошнаков
Ivo Kamenov Boshnakov
Procurators
2011-01-17 14:25:53ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД
OMV BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 1
2009-09-23 11:13:58ИВО ЕВГЕНИЕВ ПЕТРОВ
IVO EVGENIEV PETROV
Procurators
2008-09-17 10:34:14ИВО ЕВГЕНИЕВ ПЕТРОВ
IVO EVGENIEV PETROV
Procurators
2008-09-15 12:58:25ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД
OMV BALGARIYA OOD
SubjectOfActivity
ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ С ВСИЧКИ СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ; ПРИДОБИВАНЕ, ПРОДАЖБА, КАКТО И НАЕМАНЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ /ОБОРУДВАНЕ/ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ /ОТ МИНЕРАЛНО МАСЛО/; ЗАКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА СТОКИ ЗА МАГАЗИНИТЕ КЪМ БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ; ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАШИНИ ЗА КАФЕ И НАПИТКИ; ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГАРАЖИ; ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМИВКИ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; РЕМОНТ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА; ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО НАЛИЧНИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ОТ БНБ
2008-04-15 17:04:25РАДУ СОРИН КАПРАУ
RADU SORIN KAPRAU
Procurators
2008-03-07 15:04:28ОМВ БЪЛГАРИЯ
OMV BALGARIYA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-07 15:04:28ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД
OMV BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 1
2008-03-07 15:04:28ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД
OMV BALGARIYA OOD
SubjectOfActivity
ИЗГPAЖДAНЕ И EKCПЛOATAЦИЯ HA БEHЗИHOCTAHЦИИ C BCИЧKИ CЪПЪTCTBAЩИ ДEЙHOCTИ, ПPИДOБИBAHE, ПPOДAЖБA, KAKTO И HAEMAHE И OTДABAHE ПOД HAEM HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, ДOCTABKA HA MATEPИAЛИ И CЪOPЪЖEHИЯ /OБOPУДBAHE/ ЗA ИЗГPAЖДAHE HA БEHЗИHOCTAHЦИИ, TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO C ПETPOЛHИ ПPOДУKTИ /OT MИHEPAЛHO MACЛO/, ЗAKУПУBAHE И ПPOДAЖБA HA CTOKИ ЗA MAГAЗИHИTE KЬM БEHЗИHOCTAHЦИИTE, EKCПЛOATAЦИЯ HA MAШИHИ ЗA KAФE И HAПИTKИ, ИЗГPAЖДAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ГAPAЖИ, ИЗГPAЖДAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ABTOMИBKИ, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO, PEMOHT HA MOTOPHИ ПPEBOЗHИ CPEДCTBA.
2008-03-07 15:04:28ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА-МИЛЕВА
TEODORA DIMITROVA GEORGIEVA-MILEVA
Manager
2008-03-07 15:04:28ОМВ РИФАЙНИНГ И МАРКЕТИНГ ООД, АВСТРИЯ
OMV RIFAYNING I MARKETING OOD, AVSTRIYA
Partner
2008-03-07 15:04:28ПЕТРОМ С. А., РУМЪНИЯ
PETROM S. A., RUMANIYA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ОМВ БЪЛГАРИЯ OMV BALGARIYA (ЕИК: 121759222)
Check other registries about the company ОМВ БЪЛГАРИЯ OMV BALGARIYA (ID: 121759222)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More