Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията М-ИНЖЕНЕРИНГ (ЕИК: 121793897)
Events with persons connected to the company M-INZHENERING (ID: 121793897)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121793897)
Към 2019-12-08 10:02:58 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-08 10:02:58 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-02-16 12:54:47М-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
M-INZHENERING EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1320 БАНКЯ УЛ.Г.С.РАКОВСКИ 14
2009-10-30 10:20:05М-ИНЖЕНЕРИНГ
M-INZHENERING
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-10-30 10:20:05САБИНА СПАСОВА СЪБЕВА
SABINA SPASOVA SABEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-10-30 10:20:05ДИМИТЪР АСЕНОВ СЪБЕВ
DIMITAR ASENOV SABEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2350 Sell to: САБИНА СПАСОВА СЪБЕВА
2009-10-30 10:20:05САБИНА СПАСОВА СЪБЕВА
SABINA SPASOVA SABEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2350 Buy from: ДИМИТЪР АСЕНОВ СЪБЕВ
2009-10-30 10:06:02М-ИНЖЕНЕРИНГ
M-INZHENERING
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-10-30 10:06:02М-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
M-INZHENERING EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1320 БАНКЯ ул. Г. С. РАКОВСКИ 14
2009-10-30 10:06:02М-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
M-INZHENERING EOOD
SubjectOfActivity
ПPOУЧBAHE, ПPOEKTИPAHE, ИЗГOTBЯHE HA ГPAДOУCTPOЙCTBEHИ ПPOEKTИ, PEKOHCTPУKЦИЯ HA CЪЩECTBУBAЩИ CГPAДИ, CTPOИTEЛHO ПPEДПPИEMAЧECTBO, CДEЛKA C HEДBИЖИMA COБCTBEHOCT, CTPOИTEЛHИ TEPEHИ И ГOTOB CTPOИTEЛEH ПPOДУKT, CTPOИTEЛCTBO И ИHЖEHEPИHГ HA HOBИ CГPAДИ И CЪOPЪЖEHИЯ, ПPOИЗBOДCTBO И PEAЛИЗAЦИЯ HA ИЗДEЛИЯ B OБЛACTTA HA MAШИHOCTPOEHETO И ДPУГИ OTPACЛИ HA ПPOMИШЛEHOCTTA И CEЛCKOTO CTOПAHCTBO, ПPOEKTИPAHE, PAЗPAБOTKA, CЪЗДABAHE И PEAЛИЗИPAHE HA ABAHГAPДHИ TEXHOЛOГИИ, ABTOPCKИ ПPOИЗBEДEHИЯ, ПPOMИШЛEHИ OБPAЗЦИ И ДPУГИ OБEKTИ HA ИHTEЛEKTУAЛHATA COБCTBEHOCT, KOHCУЛTAHTCKA, MAPKETИHГOBA ДEЙHOCT, BЪTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBИЯ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, KOHCTPУKTOPCKA-TEXHOЛOГИЧHA ДEЙHOCT, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT, EKCПЛOATAЦИЯ HA УBECEЛИTEЛHИ ЗABEДEHИЯ, XOTEЛИEPCTBO, TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHO-ИHФOPMAЦИOHHA ДEЙHOCT, БAPTEPHИ CДEЛKИ И BCЯKAKBA ДPУГA ДEЙHOCT, KOЯTO HE E ЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA.
2009-10-30 10:06:02САБИНА СПАСОВА СЪБЕВА
SABINA SPASOVA SABEVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-10-30 10:06:02САБИНА СПАСОВА СЪБЕВА
SABINA SPASOVA SABEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-10-30 10:06:02ДИМИТЪР АСЕНОВ СЪБЕВ
DIMITAR ASENOV SABEV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата М-ИНЖЕНЕРИНГ M-INZHENERING (ЕИК: 121793897)
Check other registries about the company М-ИНЖЕНЕРИНГ M-INZHENERING (ID: 121793897)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate