Събития с лица свързани с компанията ПОЛЕТ 21 (ЕИК: 121870774)
Events with persons connected to the company POLET 21 (ID: 121870774)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 121870774)
Към 2020-01-23 16:44:37 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 16:44:37 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-11-19 14:53:03ПОЛЕТ 21 ЕООД
POLET 21 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Позитано 9 Б
2015-08-13 16:02:27ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЦВЕЙН
GEORGI VASILEV TSVEYN
БЪЛГАРИЯManager
2015-08-13 16:02:27ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЦВЕЙН
GEORGI VASILEV TSVEYN
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-08-13 16:02:27ЙОАННИС ГИОФКОС
YOANNIS GIOFKOS
ГЪРЦИЯShareTransfer
5000 Sell to: ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЦВЕЙН
2015-08-13 16:02:27ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЦВЕЙН
GEORGI VASILEV TSVEYN
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ЙОАННИС ГИОФКОС
2014-08-15 11:46:22ТИ БИ АЙ Банк ЕАД
TI BI AY Bank EAD
Distraints
2014-08-11 13:28:02ЙОАННИС ЕВАНГЕЛОС ГИОФКОС
YOANNIS EVANGELOS GIOFKOS
БЪЛГАРИЯDescription406
2014-06-23 16:48:22ПОЛЕТ 21
POLET 21
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-06-23 16:48:22МОНИ МОИС КАТАРИВАС
MONI MOIS KATARIVAS
БЪЛГАРИЯManager
2014-06-23 16:48:22ЙОАННИС ГИОФКОС
YOANNIS GIOFKOS
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-06-23 16:48:22СЕВДЖАН МУСТАФОВ СЪДКЪЕВ
SEVDZHAN MUSTAFOV SADKAEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ЙОАННИС ГИОФКОС
2014-06-23 16:48:22ЙОАННИС ГИОФКОС
YOANNIS GIOFKOS
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: СЕВДЖАН МУСТАФОВ СЪДКЪЕВ
2014-06-23 16:38:30ПОЛЕТ 21 ЕООД
POLET 21 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 1 2
2014-06-23 16:38:30ЙОАННИС ГИОФКОС
YOANNIS GIOFKOS
ГЪРЦИЯManager
2014-06-23 16:38:30ЙОАННИС ГИОФКОС
YOANNIS GIOFKOS
ГЪРЦИЯPartner
2014-06-23 16:38:30СЕВДЖАН МУСТАФОВ СЪДКЪЕВ
SEVDZHAN MUSTAFOV SADKAEV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-06-23 16:38:30ГАЛИН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
GALIN NEDELCHEV NEDELCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: ЙОАННИС ГИОФКОС
2014-06-23 16:38:30ЙОАННИС ГИОФКОС
YOANNIS GIOFKOS
ГЪРЦИЯShareTransfer
2000 Buy from: ГАЛИН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
2014-06-23 16:38:30ГАЛИН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
GALIN NEDELCHEV NEDELCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Sell to: СЕВДЖАН МУСТАФОВ СЪДКЪЕВ
2014-06-23 16:38:30СЕВДЖАН МУСТАФОВ СЪДКЪЕВ
SEVDZHAN MUSTAFOV SADKAEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: ГАЛИН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
2014-06-23 16:38:30САБИН КАДРИНОВ СПАХИЕВ
SABIN KADRINOV SPAHIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2250 Sell to: СЕВДЖАН МУСТАФОВ СЪДКЪЕВ
2014-06-23 16:38:30СЕВДЖАН МУСТАФОВ СЪДКЪЕВ
SEVDZHAN MUSTAFOV SADKAEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2250 Buy from: САБИН КАДРИНОВ СПАХИЕВ
2014-02-19 12:13:46Йоаннис Гиофкос
Yoannis Giofkos
ГЪРЦИЯManager
2014-02-19 12:13:46Йоаннис Гиофкос
Yoannis Giofkos
ГЪРЦИЯPartner
2014-02-19 12:13:46ГАЛИН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
GALIN NEDELCHEV NEDELCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-02-19 12:13:46САБИН КАДРИНОВ СПАХИЕВ
SABIN KADRINOV SPAHIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-02-19 12:13:46Сабин Спахие Кадринов
Sabin Spahie Kadrinov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: Галин Неделчев Неделчев
2014-02-19 12:13:46Галин Неделчев Неделчев
Galin Nedelchev Nedelchev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: Сабин Спахие Кадринов
2014-02-19 12:13:46Сабин Спахие Кадринов
Sabin Spahie Kadrinov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
70 Sell to: Йоаннис Гиофкос
2014-02-19 12:13:46Йоаннис Гиофкос
Yoannis Giofkos
ГЪРЦИЯShareTransfer
70 Buy from: Сабин Спахие Кадринов
2009-10-22 14:46:44ГАЛИН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
GALIN NEDELCHEV NEDELCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-10-22 14:46:44САБИН КАДРИНОВ СПАХИЕВ
SABIN KADRINOV SPAHIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2008-10-29 17:33:31ПОЛЕТ 21 ООД
POLET 21 OOD
SubjectOfActivity
РЕМОНТ НА МИННО И ДРУГИ ТЕЖКО ОБОРУДВАНЕ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛНА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ; СКЛАДОВА И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ; МЕЖДУНАРОДНА И ВЪТРЕШНА ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ С ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ; ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.
2008-04-03 16:33:26ПОЛЕТ 21
POLET 21
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-04-03 16:33:26ПОЛЕТ 21 ООД
POLET 21 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ДЕЧКО ЙОРДАНОВ 13 В
2008-04-03 16:33:26ПОЛЕТ 21 ООД
POLET 21 OOD
SubjectOfActivity
TЬPГOBИЯ BЬB BCИЧKИ PAЗPEШEHИ OT ЗAKOHA ФOPMИ, C BCИЧKИ PAЗPEШEHИ OT ЗAKOHA CTOKИ, OCЬЩECTBЯBAHE HA ИHBECTИЦИOHHA, ИHЖEHEPИHГOBA, MAPKETИHГOBA, MEЖДУHAPOДHA И BЬTPEШHA CПEДИTOPCKA, TPAHCПOPTHA, CTPOИTEЛHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA, KOHCУЛTAHTCKA, KOMИCИOHEPCKA, ПOCPEДHИЧECKA И PEKЛAMHA ДEЙHOCT, AГEHTИPAHE HA KOPAБИ, ИЗBЬPШBAHE HA CTOKOB KOHTPOЛ-KAЧECTBEH И KOЛИЧECTBEH, OCЬЩECTBЯBAHE HA BЬTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЬM, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO, BHOC, ИЗHOC, PEEKCПOPT, ПPEДCTABИTEЛCTBO И AГEHTCTBO HA БЬЛГAPCKИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧECKИ ЛИЦA B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA.
2008-04-03 16:33:26ГАЛИН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
GALIN NEDELCHEV NEDELCHEV
Manager
2008-04-03 16:33:26САБИН КАДРИНОВ СПАХИЕВ
SABIN KADRINOV SPAHIEV
Manager
2008-04-03 16:33:26САБИН КАДРИНОВ СПАХИЕВ
SABIN KADRINOV SPAHIEV
Partner
2008-04-03 16:33:26ГАЛИН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
GALIN NEDELCHEV NEDELCHEV
Partner
2008-04-03 16:33:26ЙОРДАНКА ИГНАТОВА КАЛЧЕВА
YORDANKA IGNATOVA KALCHEVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ПОЛЕТ 21 POLET 21 (ЕИК: 121870774)
Check other registries about the company ПОЛЕТ 21 POLET 21 (ID: 121870774)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More