Събития с лица свързани с компанията ТЕРМОСТРОЙ КО (ЕИК: 122075871)
Events with persons connected to the company TERMOSTROY KO (ID: 122075871)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 122075871)
Към 2020-02-18 15:38:36 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:38:36 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 63 525,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-08-12 15:29:29ТЕРМОСТРОЙ КО
TERMOSTROY KO
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-08-12 15:29:29ЧАВДАР ЦВЕТКОВ МАРИНОВ
CHAVDAR TSVETKOV MARINOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-08-12 15:29:29КРАСИМИР ИВАНОВ МИЛУШЕВ
KRASIMIR IVANOV MILUSHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ЧАВДАР ЦВЕТКОВ МАРИНОВ
2010-08-12 15:29:29ЧАВДАР ЦВЕТКОВ МАРИНОВ
CHAVDAR TSVETKOV MARINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: КРАСИМИР ИВАНОВ МИЛУШЕВ
2010-07-02 12:51:01ТЕРМОСТРОЙ КО
TERMOSTROY KO
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-07-02 12:51:01ТЕРМОСТРОЙ КО ООД
TERMOSTROY KO OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 СВЕТА ТРОИЦА 373 А
2010-07-02 12:51:01ТЕРМОСТРОЙ КО ООД
TERMOSTROY KO OOD
SubjectOfActivity
Строително-монтажни и ремонтни услуги в страната и чужбина, в т.ч. изграждане на топлоизолации, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти /жилищни и нежилищни/ и промишлени съоръжения /подземни и надземни/, вътрешна и външна търговия във всички форми в т.ч. и търговия със строителни материали, предприемаческа и посредническа дейност, маркетинг, инженеринг, транспортна дейност, разкриване на фирмени магазини, ресторантьорство и хотелиерство, както и всякаква друга търговска /стопанска/ дейност, която не е забранена със закон.
2010-07-02 12:51:01ЧАВДАР ЦВЕТКОВ МАРИНОВ
CHAVDAR TSVETKOV MARINOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-07-02 12:51:01КРАСИМИР ИВАНОВ МИЛУШЕВ
KRASIMIR IVANOV MILUSHEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-07-02 12:51:01ЧАВДАР ЦВЕТКОВ МАРИНОВ
CHAVDAR TSVETKOV MARINOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-07-02 12:51:01КРАСИМИР ИВАНОВ МИЛУШЕВ
KRASIMIR IVANOV MILUSHEV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ТЕРМОСТРОЙ КО TERMOSTROY KO (ЕИК: 122075871)
Check other registries about the company ТЕРМОСТРОЙ КО TERMOSTROY KO (ID: 122075871)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More