Събития с лица свързани с компанията ЕТА - СВЕТЛИНА КОЛЕВА (ЕИК: 123074377)
Events with persons connected to the company ETA - SVETLINA KOLEVA (ID: 123074377)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 123074377)
Към 2020-01-29 17:33:40 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 17:33:40 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-02-25 11:36:19ЕТА - СВЕТЛИНА КОЛЕВА
ETA - SVETLINA KOLEVA
LegalForm
Едноличен търговец
2010-02-25 11:36:19ЕТА - СВЕТЛИНА КОЛЕВА ЕТ
ETA - SVETLINA KOLEVA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2010-02-25 11:36:19ЕТА - СВЕТЛИНА КОЛЕВА ЕТ
ETA - SVETLINA KOLEVA ET
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
2010-02-25 11:36:19ЕТА - СВЕТЛИНА КОЛЕВА ЕТ
ETA - SVETLINA KOLEVA ET
SubjectOfActivity
ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД В ЕСТЕСТВЕН И ПРЕРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ПРИ НАЛИЧИЕ НА СЪОТВЕТЕН РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ, ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ, СПЕДИЦИОННА /БЕЗ ПОЩА/, ЛИЗИНГОВА, СКЛАДОВА, КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ПРИ НАЛИЧИЕ НА СЪОТВЕТЕН РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2010-02-25 11:36:19СВЕТЛИНА ИВАНОВА КОЛЕВА
SVETLINA IVANOVA KOLEVA
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ЕТА - СВЕТЛИНА КОЛЕВА ETA - SVETLINA KOLEVA (ЕИК: 123074377)
Check other registries about the company ЕТА - СВЕТЛИНА КОЛЕВА ETA - SVETLINA KOLEVA (ID: 123074377)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More