Събития с лица свързани с компанията ИРИДА НП (ЕИК: 123151980)
Events with persons connected to the company IRIDA NP (ID: 123151980)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 123151980)
Към 2020-05-25 20:26:23 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-25 20:26:23 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-04-12 11:14:28ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ
YUROBANK BALGARIYA
Distraint
2017-04-12 11:14:28ИРИДА НП ООД
IRIDA NP OOD
Distraints
2017-04-12 11:14:28Държавата
Darzhavata
Distraint
2017-04-12 11:14:28НАДЕЖДА ПЕТРОВА ЛЮЦКАНОВА
NADEZHDA PETROVA LYUTSKANOVA
Description406
2008-03-05 14:53:42ИРИДА НП
IRIDA NP
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-05 14:53:42ИРИДА НП ООД
IRIDA NP OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 бул. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 170 A
2008-03-05 14:53:42ИРИДА НП ООД
IRIDA NP OOD
SubjectOfActivity
TЪPГOBCKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И PEAЛИЗAЦИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKИ ПPOИЗBEДEHИЯ, ПOKУПKA HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA /ПO ЗAKOHOУCTAHOBEHИЯ PEД/, KOMИCИOHHA, CKЛAДOBA, ПPEBOЗHA, XOTEЛИEPCKA /CЛEД ЛИЦEHЗ/, PEKЛAMHA, ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT, ДEЙHOCT HA TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO /БEЗ ПPOЦECУAЛHO/ И ПOCPEДHИЧECTBO, EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE, PECTOPAHTИ, KAФE-AПEPATИBИ, CЛAДKAPHИЦИ, ЗABEДEHИЯ ЗA БЪPЗO XPAHEHE, ПO ЗAKOHOУCTAHOBEHИЯ PEД, CTPOИTEЛCTBO, PEMOHT И OБЗBEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, TAKCИMETPOBИ ПPEBOЗИ HA XOPA И TOBAPИ /CЛEД ПOЛУЧABAHE HA CЪOTBETHO PAЗPEШEHИE/, BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, KOЯTO HE E ЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA, A KOГATO CЪЩECTBУBA PAЗPEШИTEЛEH PEЖИM-CЛEД CЪOTBETHO PAЗPEШEHИE.
2008-03-05 14:53:42НАДЕЖДА ПЕТРОВА ЛЮЦКАНОВА
NADEZHDA PETROVA LYUTSKANOVA
Manager
2008-03-05 14:53:42ИВЕЛИН ЦВЕТАНОВ ЛЮЦКАНОВ
IVELIN TSVETANOV LYUTSKANOV
Partner
2008-03-05 14:53:42НАДЕЖДА ПЕТРОВА ЛЮЦКАНОВА
NADEZHDA PETROVA LYUTSKANOVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ИРИДА НП IRIDA NP (ЕИК: 123151980)
Check other registries about the company ИРИДА НП IRIDA NP (ID: 123151980)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More