Събития с лица свързани с компанията ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ (ЕИК: 123526430)
Events with persons connected to the company EVN BALGARIYA ELEKTROSNABDYAVANE (ID: 123526430)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 123526430)
Към 2020-01-18 00:38:11 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 00:38:11 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 190 обществени поръчки за 41 976 170,45 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-01-05 17:20:09Робърт Дик
Robart Dik
АВСТРИЯRepresentative
2015-01-05 17:20:09Робърт Дик
Robart Dik
АВСТРИЯDirector
2014-12-11 09:45:13Петър Филипов Янков
Petar Filipov YAnkov
Procurators
2013-11-26 16:24:25Йорг Золфелнер
Yorg Zolfelner
АВСТРИЯRepresentative
2013-11-26 16:24:25Михаела Михайлова Михайлова-Дьорфлер
Mihaela Mihaylova Mihaylova-Dxorfler
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-11-26 16:24:25Жанет Петкова Стойчева
ZHanet Petkova Stoycheva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-11-26 16:24:25Жанет Петкова Стойчева
ZHanet Petkova Stoycheva
БЪЛГАРИЯDirector
2013-11-26 16:24:25Михаела Михайлова Михайлова-Дьорфлер
Mihaela Mihaylova Mihaylova-Dxorfler
БЪЛГАРИЯDirector
2013-11-26 16:24:25Йорг Золфелнер
Yorg Zolfelner
АВСТРИЯDirector
2013-05-15 16:53:12ЕВН България Щромфертрииб Холдинг ГмбХ
EVN Balgariya SHTromfertriib Holding GmbH
АВСТРИЯSoleCapitalOwner
2013-04-09 12:25:25ЕВН България ЕАД
EVN Balgariya EAD
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-04-09 12:25:25Йорг Золфелнер (дата на раждане 18.03.1974), Жанет Петкова Стойчева () и Михаела Михайлова Михайлова-Дьорфлер (), като представителството се осъществява от всеки двама от тях заедно
Yorg Zolfelner (data na razhdane 18.03.1974), ZHanet Petkova Stoycheva () i Mihaela Mihaylova Mihaylova-Dxorfler (), kato predstavitelstvoto se osashtestvyava ot vseki dvama ot tyah zaedno
АВСТРИЯRepresentative
2013-04-09 12:25:25ЕВН България Бетаилигунгс- унд Мениджмънтхолдинг 20 ГмбХ
EVN Balgariya Betailigungs- und Menidzhmantholding 20 GmbH
АВСТРИЯDirector
2013-04-09 12:25:25ЕВН България ЕАД
EVN Balgariya EAD
БЪЛГАРИЯDirector
2013-04-09 12:25:25ЕВН България Щромфертрииб Холдинг ГмбХ
EVN Balgariya SHTromfertriib Holding GmbH
АВСТРИЯDirector
2012-12-21 16:26:12ЖАНЕТ ПЕТКОВА СТОЙЧЕВА
ZHANET PETKOVA STOYCHEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-12-21 16:26:12ЖАНЕТ ПЕТКОВА СТОЙЧЕВА
ZHANET PETKOVA STOYCHEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-09-28 16:23:58ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
EVN BALGARIYA ELEKTROSNABDYAVANE
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2012-09-28 16:23:58ЕВН АГ
EVN AG
АВСТРИЯSoleCapitalOwner
2012-07-02 19:29:20Стефана Николова Цекова
Stefana Nikolova TSekova
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-04-07 10:18:35ЙОРГ ЗОЛФЕЛНЕР
YORG ZOLFELNER
АВСТРИЯRepresentative
2011-04-07 10:18:35ЙОРГ ЗОЛФЕЛНЕР
YORG ZOLFELNER
АВСТРИЯBoardManager2
2011-04-07 10:18:35ГЮНТЕР БРАМБЬОК
GYUNTER BRAMBXOK
АВСТРИЯSupervisor
2010-04-15 11:47:47МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА-ДЬОРФЛЕР
MIHAELA MIHAYLOVA MIHAYLOVA-DXORFLER
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-04-15 11:47:47КРИСТИАН РАЙТЕР
KRISTIAN RAYTER
АВСТРИЯRepresentative
2010-04-15 11:47:47МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА-ДЬОРФЛЕР
MIHAELA MIHAYLOVA MIHAYLOVA-DXORFLER
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-04-15 11:47:47КРИСТИАН РАЙТЕР
KRISTIAN RAYTER
АВСТРИЯBoardManager2
2010-03-29 09:59:13ДИАНА АТАНАСОВА ЧОБАНОВА-ИВАНОВА
DIANA ATANASOVA CHOBANOVA-IVANOVA
Procurators
2010-03-29 09:31:13КРИСТИАН РАЙТЕР
KRISTIAN RAYTER
Procurators
2009-12-17 14:00:46ГЕОРГ РАЙТЕР
GEORG RAYTER
АВСТРИЯSupervisor
2009-12-17 14:00:46ЩЕФАН ШИШКОВИЦ
SHTEFAN SHISHKOVITS
АВСТРИЯSupervisor
2008-10-09 15:14:27КРИСТИАН РАЙТЕР
KRISTIAN RAYTER
Procurators
2008-03-14 12:00:22ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
EVN BALGARIYA ELEKTROSNABDYAVANE
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-14 12:00:22ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
EVN BALGARIYA ELEKTROSNABDYAVANE AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ. ХРИСТО Г. ДАНОВ 37
2008-03-14 12:00:22ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
EVN BALGARIYA ELEKTROSNABDYAVANE AD
SubjectOfActivity
ОБЩЕСТВЕНО СНАБДЯВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ.
2008-03-14 12:00:22ГЮНТЕР БРАМБЬОК
GYUNTER BRAMBXOK
Representative
2008-03-14 12:00:22СТЕФАН МЛАДЕНОВ ЗАМАНОВ
STEFAN MLADENOV ZAMANOV
Representative
2008-03-14 12:00:22КЛАУС КОЛХУБЕР
KLAUS KOLHUBER
Representative
2008-03-14 12:00:22ГЮНТЕР БРАМБЬОК
GYUNTER BRAMBXOK
BoardManager2
2008-03-14 12:00:22СТЕФАН МЛАДЕНОВ ЗАМАНОВ
STEFAN MLADENOV ZAMANOV
BoardManager2
2008-03-14 12:00:22КЛАУС КОЛХУБЕР
KLAUS KOLHUBER
BoardManager2
2008-03-14 12:00:22ГЮННУР МУСТАФОВА ДЖУМАЛИЕВА
GYUNNUR MUSTAFOVA DZHUMALIEVA
Supervisor
2008-03-14 12:00:22ПЕТЕР ЛАЙР
PETER LAYR
Supervisor
2008-03-14 12:00:22МИХАЕЛ ЛЕНГЛЕ
MIHAEL LENGLE
Supervisor
2008-03-14 12:00:22ВЕРНЕР КАСАГРАНДЕ
VERNER KASAGRANDE
Supervisor
2008-03-14 12:00:22НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НАЛБАНТОВ
NIKOLAY DIMITROV NALBANTOV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ EVN BALGARIYA ELEKTROSNABDYAVANE (ЕИК: 123526430)
Check other registries about the company ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ EVN BALGARIYA ELEKTROSNABDYAVANE (ID: 123526430)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More