Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 (ЕИК: 123531939)
Events with persons connected to the company TETS MARITSA IZTOK 2 (ID: 123531939)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 123531939)
Към 2019-12-11 13:43:18 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-11 13:43:18 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-11-26 15:05:26ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИНЧЕВ
ZHIVKO DIMITROV DINCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-11-26 15:05:26Диян Станимиров Димитров
Diyan Stanimirov Dimitrov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-11-26 15:05:26Живко Димитров Динчев
ZHivko Dimitrov Dinchev
БЪЛГАРИЯDirector
2015-11-26 15:05:26Илко Димитров Желязков
Ilko Dimitrov ZHelyazkov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-11-29 17:11:48ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИНЧЕВ
ZHIVKO DIMITROV DINCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-11-29 17:11:48Диян Станимиров Димитров
Diyan Stanimirov Dimitrov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-26 16:43:04Живко Димитров Динчев
ZHivko Dimitrov Dinchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-06-26 16:43:04МИХАИЛ ПЕТКОВ МИТКОВ
MIHAIL PETKOV MITKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-12-03 11:22:11Георги Петков Христозов
Georgi Petkov Hristozov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-12-03 11:22:11Живко Димитров Динчев
ZHivko Dimitrov Dinchev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-12-03 11:22:11Илко Димитров Желязков
Ilko Dimitrov ZHelyazkov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-12-03 11:22:11Георги Петков Христозов
Georgi Petkov Hristozov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-03-16 11:36:27ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД
TETS MARITSA IZTOK 2 EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Ковачево 6265
2009-12-04 09:08:19ИЛКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ILKO DIMITROV ZHELYAZKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-12-04 09:08:19ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИНЧЕВ
ZHIVKO DIMITROV DINCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-09 14:44:35ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
EVGENI GEORGIEV STOYKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-04-09 14:44:35ГЕОРГИ ПЕТКОВ ХРИСТОЗОВ
GEORGI PETKOV HRISTOZOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2008-09-25 15:22:33БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING EAD
SoleCapitalOwner
2008-06-13 09:32:22ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
EVGENI GEORGIEV STOYKOV
Representative
2008-06-13 09:32:22ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
EVGENI GEORGIEV STOYKOV
Director
2008-05-15 13:27:50ПЕНЬО ЖЕКОВ ПЕНЕВ
PENXO ZHEKOV PENEV
BranchManagers
2008-05-10 11:30:57ГЕОРГИ ИЛИЕВ ХАДЖИЙСКИ
GEORGI ILIEV HADZHIYSKI
Director
2008-05-10 11:30:57ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД
TETS MARITSA IZTOK 2 EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-04-21 12:48:44ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД
TETS MARITSA IZTOK 2 EAD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-02-13 12:12:36ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2
TETS MARITSA IZTOK 2
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-02-13 12:12:36ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД
TETS MARITSA IZTOK 2 EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Ковачево 6260
2008-02-13 12:12:36ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД
TETS MARITSA IZTOK 2 EAD
SubjectOfActivity
ПPOИЗBOДCTBO HA EЛEKTPИЧECKA И TOПЛИHHA EHEPГИЯ, ПPEHOC И PAЗПPEДEЛEHИE HA TOПЛИHHA EHEPГИЯ, CTPOИTEЛHA И PEMOHTHA ДEЙHИOCT B OБЛАCTTA HA EЛEKTPOEHEPГETИKATA И TOПЛOEHEPГETИKATA, CTPOИTEЛHA И PEMOHTHA ДEЙHOCT B OБЛACTTA HA EЛEKTPOПPOИЗBOДCTBOTO И TOПЛOПPOИЗBOДCTBOTO, ИHBECTAЦИOHHA ДEЙHOCT, ПPИДOБИBAHE И PAЗПOPEЖДAHE C ABTOPCKИ ПPABA, ПPABA BЬPXУ ИЗOБPETEHИЯ, TЬPГOBCKИ MEPKИ И ПPOMИШЛEHИ OБPAЗЦИ, HOУ XAУ И ДPУГИ OБEKTИ HA ИHTEЛEKTУAЛHATA COБCTBEHOCT, KAKTO И ДPУГИ OБEKTИ HA ИHTEЛETУAЛHATA COБCTBEHOCT, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA CЬC ЗAKOH ИЛИ ДPУГ HOPMATИBEH AKT, A KOГATO CE ИЗИCKBA ИЗДABAHE HA PAЗPEШEHИE ИЛИ ЛИЦEHЗ, CЛEД ПOЛУЧABAHE HA PAЗPEШEHИETO ИЛИ ЛИЦEHЗA.
2008-02-13 12:12:36ГЕОРГИ ПЕТКОВ ХРИСТОЗОВ
GEORGI PETKOV HRISTOZOV
Representative
2008-02-13 12:12:36ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИНЧЕВ
ZHIVKO DIMITROV DINCHEV
Representative
2008-02-13 12:12:36ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИНЧЕВ
ZHIVKO DIMITROV DINCHEV
Director
2008-02-13 12:12:36АТАНАС СЪЙКОВ СЪЙКОВ
ATANAS SAYKOV SAYKOV
Director
2008-02-13 12:12:36ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
YULIYAN GEORGIEV ZHELYAZKOV
Director
2008-02-13 12:12:36ГЕОРГИ ПЕТКОВ ХРИСТОЗОВ
GEORGI PETKOV HRISTOZOV
Director
2008-02-13 12:12:36БОРИС ТОМОВ ПЕКОВ
BORIS TOMOV PEKOV
Director
2008-02-13 12:12:36ДЪРЖАВАТА
DARZHAVATA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 TETS MARITSA IZTOK 2 (ЕИК: 123531939)
Check other registries about the company ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 TETS MARITSA IZTOK 2 (ID: 123531939)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate