Събития с лица свързани с компанията МИННА КОМПАНИЯ МАРИЦА ИЗТОК (ЕИК: 123532376)
Events with persons connected to the company MINNA KOMPANIYA MARITSA IZTOK (ID: 123532376)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 123532376)
Към 2020-01-29 18:35:47 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 18:35:47 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-12-10 14:44:00Еберхард Булинг
Eberhard Buling
Representative
2008-12-10 14:44:00МИННА КОМПАНИЯ МАРИЦА ИЗТОК АД
MINNA KOMPANIYA MARITSA IZTOK AD
Representative
2008-12-10 14:44:00Събимир Петров Стоянов
Sabimir Petrov Stoyanov
BoardManager2
2008-12-10 14:44:00Еберхард Булинг
Eberhard Buling
BoardManager2
2008-12-10 14:44:00Буркхард Мюлер
Burkhard Myuler
BoardManager2
2008-12-10 14:44:00Франк Шиперс
Frank SHipers
BoardManager2
2008-12-10 14:44:00Христо Илиев Овчаров
Hristo Iliev Ovcharov
BoardManager2
2008-12-10 14:44:00Хенинг Щокхаузен
Hening SHTokhauzen
BoardManager2
2008-03-24 11:43:02ИРИНА ЕВГЕНИЕВА ДРУМЕВА
IRINA EVGENIEVA DRUMEVA
Liquidator
2008-01-25 14:11:57МИННА КОМПАНИЯ МАРИЦА ИЗТОК
MINNA KOMPANIYA MARITSA IZTOK
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-25 14:11:57МИННА КОМПАНИЯ МАРИЦА ИЗТОК АД
MINNA KOMPANIYA MARITSA IZTOK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 ул.Св. Св. Кирил и Методий 13
2008-01-25 14:11:57МИННА КОМПАНИЯ МАРИЦА ИЗТОК АД
MINNA KOMPANIYA MARITSA IZTOK AD
SubjectOfActivity
Всякаква дейност, насочена към трансформиране на дружество за разработване на проект във въгледобивно дружество; изготвяне на дългосрочна концепция за въгледобива в района на Марица изток, подготовка и извършване на предварително проучване, което изследва производството на въглища на база очакваното производство на електрическа енергия и да бъде представено пред банковите институции, подготовка и изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда/овос/ във връзка с планираните минни работи, организация на цялостното финансиране на планираните инвестиции от международните институции, подготка и започване на преговори за сключване на дългосрочен договор за доставка на въглища с НЕК ЕАД и/или други собственици / оператори на топлоцентрали и брикетната фабрика в района на МАРИЦА ИЗТОК, добив на въглища /след получаване на концесия/ продажбата им и свързаните с това дейности, всяка друга дейност, незабранена от закона.
2008-01-25 14:11:57Еберхард Булинг
Eberhard Buling
Representative
2008-01-25 14:11:57МИННА КОМПАНИЯ МАРИЦА ИЗТОК АД
MINNA KOMPANIYA MARITSA IZTOK AD
Representative
2008-01-25 14:11:57Хенинг Щокхаузен
Hening SHTokhauzen
BoardManager2
2008-01-25 14:11:57Христо Илиев Овчаров
Hristo Iliev Ovcharov
BoardManager2
2008-01-25 14:11:57Буркхард Мюлер
Burkhard Myuler
BoardManager2
2008-01-25 14:11:57Франк Шиперс
Frank SHipers
BoardManager2
2008-01-25 14:11:57Събимир Петров Стоянов
Sabimir Petrov Stoyanov
BoardManager2
2008-01-25 14:11:57Еберхард Булинг
Eberhard Buling
BoardManager2
2008-01-25 14:11:57МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЙОВЧЕВА-ПАНАЙОТОВА
MARIYA ALEKSANDROVA YOVCHEVA-PANAYOTOVA
Supervisor
2008-01-25 14:11:57МИЛКО ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ
MILKO DIMITROV KOVACHEV
Supervisor
2008-01-25 14:11:57Ларс Кулик
Lars Kulik
Supervisor
2008-01-25 14:11:57Холгер Битц
Holger Bitts
Supervisor
2008-01-25 14:11:57Маркус Осбург
Markus Osburg
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата МИННА КОМПАНИЯ МАРИЦА ИЗТОК MINNA KOMPANIYA MARITSA IZTOK (ЕИК: 123532376)
Check other registries about the company МИННА КОМПАНИЯ МАРИЦА ИЗТОК MINNA KOMPANIYA MARITSA IZTOK (ID: 123532376)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More