Събития с лица свързани с компанията МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ (ЕИК: 123535874)
Events with persons connected to the company MNOGOPROFILNA BOLNITSA ZA AKTIVNO LECHENIE - PROF., D-R STOYAN KIRKOVICH (ID: 123535874)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 123535874)
Към 2020-06-04 21:33:10 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 21:33:10 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-10 16:42:42Христина Ангелова Гавазова
Hristina Angelova Gavazova
БЪЛГАРИЯDirector
2017-06-05 21:59:47Йовчо Петков Йовчев
Yovcho Petkov Yovchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-06-05 21:59:47Светла Неделчева Карастоянова
Svetla Nedelcheva Karastoyanova
БЪЛГАРИЯDirector
2017-06-05 21:59:47Иван Тодоров Въшин
Ivan Todorov Vashin
БЪЛГАРИЯDirector
2017-06-05 21:59:47Йовчо Петков Йовчев
Yovcho Petkov Yovchev
БЪЛГАРИЯDirector
2015-02-02 14:13:18ЙОВЧО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ
YOVCHO PETKOV YOVCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-02-02 14:13:18ЖИВКО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ZHIVKO IVANOV ZHELYAZKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-02-02 14:13:18СВЕТЛА НЕДЕЛЧЕВА КАРАСТОЯНОВА
SVETLA NEDELCHEVA KARASTOYANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2015-02-02 14:13:18ЙОВЧО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ
YOVCHO PETKOV YOVCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-02-02 14:13:18УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ
UNIVERSITETSKA MNOGOPROFILNA BOLNITSA ZA AKTIVNO LECHENIE - PROF., D-R STOYAN KIRKOVICH
Successor703
2014-12-11 11:26:01ЙОВЧО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ
YOVCHO PETKOV YOVCHEV
Procurators
2014-05-24 22:20:16Никола Николов Владов
Nikola Nikolov Vladov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-05-24 22:20:16Ивайло Стефанов Дочев
Ivaylo Stefanov Dochev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-05-24 22:20:16Силвия Йорданова Недева
Silviya Yordanova Nedeva
БЪЛГАРИЯDirector
2013-09-10 18:42:21ПЕТРАНКА ИЛИЕВА ЧАКЪРОВА
PETRANKA ILIEVA CHAKAROVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-09-10 18:42:21МАРИУС ИВАНОВ КИРКОВ
MARIUS IVANOV KIRKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-09-10 18:42:21АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ ЮЛИЯНОВ
ALEKSANDAR EMILOV YULIYANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-09-10 18:42:21МАЯ ВЛАДОВА ГЪЛЪБОВА
MAYA VLADOVA GALABOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2013-09-10 18:42:21ЗОЯ КРАЧУНОВА ВЪЛЕВА
ZOYA KRACHUNOVA VALEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2013-09-10 18:42:21ПЕТРАНКА ИЛИЕВА ЧАКЪРОВА
PETRANKA ILIEVA CHAKAROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2012-11-16 16:45:39Александър Емилов Юлиянов
Aleksandar Emilov YUliyanov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-11-16 16:45:39Йовчо Петков Йовчев
Yovcho Petkov Yovchev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-11-16 16:45:39Мая Владова Гълъбова
Maya Vladova Galabova
БЪЛГАРИЯDirector
2012-08-22 12:22:47УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА
UNIVERSITETSKA MNOGOPROFILNA BOLNITSA ZA AKTIVNO LECHENIE STARA ZAGORA
TransformingCompany
2012-08-22 12:22:47МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ
MNOGOPROFILNA BOLNITSA ZA AKTIVNO LECHENIE - PROF., D-R STOYAN KIRKOVICH
Successor703
2012-01-18 16:14:30Петър Атанасов Атанасов
Petar Atanasov Atanasov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-04-15 17:06:22ПЕТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ
PETAR ATANASOV ATANASOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-04-15 17:06:22ЗОЯ КРАЧУНОВА ВЪЛЕВА
ZOYA KRACHUNOVA VALEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-08-03 11:07:50НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ЛАЛЕВ
NIKOLAY LYUBOMIROV LALEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-13 15:24:02МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
MNOGOPROFILNA BOLNITSA ZA AKTIVNO LECHENIE - PROF., D-R STOYAN KIRKOVICH AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ 2
2009-11-13 11:02:05НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛЕВ
NIKOLAY PETROV KOLEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-11-13 11:02:05БИСЕР АЛЕКСАНДРОВ МАКЕЛОВ
BISER ALEKSANDROV MAKELOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-13 11:02:05ВИКТОРИЯ СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
VIKTORIYA STEFANOVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-13 11:02:05НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛЕВ
NIKOLAY PETROV KOLEV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-04-04 09:17:41МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ
MNOGOPROFILNA BOLNITSA ZA AKTIVNO LECHENIE - PROF., D-R STOYAN KIRKOVICH
LegalForm
Акционерно дружество
2008-04-04 09:17:41МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
MNOGOPROFILNA BOLNITSA ZA AKTIVNO LECHENIE - PROF., D-R STOYAN KIRKOVICH AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ
2008-04-04 09:17:41МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
MNOGOPROFILNA BOLNITSA ZA AKTIVNO LECHENIE - PROF., D-R STOYAN KIRKOVICH AD
SubjectOfActivity
OCЪЩECTBЯBAHE HA БOЛHИЧHA ДEЙHOCT.
2008-04-04 09:17:41КАТЯ ИВАНОВА БЕКЯРОВА-КАРАЦАНОВА
KATYA IVANOVA BEKYAROVA-KARATSANOVA
Representative
2008-04-04 09:17:41ЕМИЛИЯ ЛЮДМИЛОВА ВЛАХОВА
EMILIYA LYUDMILOVA VLAHOVA
Director
2008-04-04 09:17:41НИЯ ДИНЕВА ИВАНОВА
NIYA DINEVA IVANOVA
Director
2008-04-04 09:17:41КАТЯ ИВАНОВА БЕКЯРОВА-КАРАЦАНОВА
KATYA IVANOVA BEKYAROVA-KARATSANOVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ MNOGOPROFILNA BOLNITSA ZA AKTIVNO LECHENIE - PROF., D-R STOYAN KIRKOVICH (ЕИК: 123535874)
Check other registries about the company МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ MNOGOPROFILNA BOLNITSA ZA AKTIVNO LECHENIE - PROF., D-R STOYAN KIRKOVICH (ID: 123535874)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More