Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЕНЕЛ ОПЕРЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 123559633)
Events with persons connected to the company ENEL OPEREYSHANS BALGARIYA (ID: 123559633)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 123559633)
Към 2019-12-10 08:08:54 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-10 08:08:54 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-12 12:18:51ЖАН-КРИСТОФ ЖУИАР-БУДЕ
ZHAN-KRISTOF ZHUIAR-BUDE
ФРАНЦИЯRepresentative
2018-03-12 12:18:51КУИНТО ДИ ФЕРДИНАНДО-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
KUINTO DI FERDINANDO-IZPALNITELEN DIREKTOR
ИТАЛИЯRepresentative
2018-03-12 12:18:51ПЕТЬО АНГЕЛОВ ИВАНОВ
PETXO ANGELOV IVANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-03-12 12:18:51КРАСИМИР ВЕЛИКОВ НЕНОВ
KRASIMIR VELIKOV NENOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-03-12 12:18:51КРАСИМИР ВЕЛИКОВ НЕНОВ
KRASIMIR VELIKOV NENOV
БЪЛГАРИЯDirector
2018-03-12 12:18:51ПЕТЬО АНГЕЛОВ ИВАНОВ
PETXO ANGELOV IVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2018-03-12 12:18:51КУИНТО ДИ ФЕРДИНАНДО
KUINTO DI FERDINANDO
ИТАЛИЯDirector
2018-03-12 12:18:51ЖАН-КРИСТОФ ЖУИАР-БУДЕ
ZHAN-KRISTOF ZHUIAR-BUDE
ФРАНЦИЯDirector
2017-03-23 11:54:23КУИНТО ДИ ФЕРДИНАНДО - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
KUINTO DI FERDINANDO - IZPALNITELEN DIREKTOR
ИТАЛИЯRepresentative
2017-03-23 11:54:23КРАСИМИР ВЕЛИКОВ НЕНОВ
KRASIMIR VELIKOV NENOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-03-23 11:54:23КРАСИМИР ВЕЛИКОВ НЕНОВ
KRASIMIR VELIKOV NENOV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-06-04 15:24:39ПЕТЬО АНГЕЛОВ ИВАНОВ
PETXO ANGELOV IVANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-06-04 15:24:39ПЕТЬО АНГЕЛОВ ИВАНОВ
PETXO ANGELOV IVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-03-17 17:04:41АННА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА
ANNA EMILOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-03-17 17:04:41ГАРИ КЕНЕТ ЛЕВСЛИ
GARI KENET LEVSLI
ВЕЛИКОБРИТАНИЯRepresentative
2014-03-17 17:04:41ЖАН-КРИСТОФ ЖУИАР - БУДЕ
ZHAN-KRISTOF ZHUIAR - BUDE
ФРАНЦИЯRepresentative
2014-03-17 17:04:41ЖАН-КРИСТОФ ЖУИАР - БУДЕ
ZHAN-KRISTOF ZHUIAR - BUDE
ФРАНЦИЯDirector
2014-03-17 17:04:41ГАРИ КЕНЕТ ЛЕВСЛИ
GARI KENET LEVSLI
ВЕЛИКОБРИТАНИЯDirector
2014-03-17 17:04:41АННА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА
ANNA EMILOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-07 13:54:14ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ ИНКОВ
VLADIMIR STEFANOV INKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-08-07 13:54:14ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ ИНКОВ
VLADIMIR STEFANOV INKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-27 14:52:29ИВО ГЕОРГИЕВ ЛЕФТЕРОВ
IVO GEORGIEV LEFTEROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-06-27 14:52:29ИВО ГЕОРГИЕВ ЛЕФТЕРОВ
IVO GEORGIEV LEFTEROV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-05-14 14:44:26РУМЕН АНТОНИЙ ГРУЕВ
RUMEN ANTONIY GRUEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-05-14 14:44:26РУМЕН АНТОНИЙ ГРУЕВ
RUMEN ANTONIY GRUEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-12-16 13:57:53СТЕФАН ДАЙКЪРС
STEFAN DAYKARS
НИДЕРЛАНДИЯRepresentative
2011-12-16 13:57:53МИХАИЛ ЯНЧЕВ АНДОНОВ
MIHAIL YANCHEV ANDONOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-16 13:57:53ЕРНЕСТО ГОНЗАЛЕС
ERNESTO GONZALES
САЩRepresentative
2011-12-16 13:57:53СТЕФАН ДАЙКЪРС
STEFAN DAYKARS
НИДЕРЛАНДИЯDirector
2011-12-16 13:57:53КУИНТО ДИ ФЕРДИНАНДО
KUINTO DI FERDINANDO
ИТАЛИЯDirector
2011-12-16 13:57:53МИХАИЛ ЯНЧЕВ АНДОНОВ
MIHAIL YANCHEV ANDONOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-12-16 13:57:53ЕРНЕСТО ГОНЗАЛЕС
ERNESTO GONZALES
САЩDirector
2011-07-14 16:25:23КонтурГлобал Оперейшънс България АД
KonturGlobal Opereyshans Balgariya AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Медникарово 6294 ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА МАРИЦА ИЗТОК 3
2011-07-14 16:25:23КРАСИМИР ВЕЛИКОВ НЕНОВ
KRASIMIR VELIKOV NENOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-07-14 16:25:23ГАРИ КЕНЕТ ЛЕВСЛИ
GARI KENET LEVSLI
ВЕЛИКОБРИТАНИЯBoardManager2
2011-07-14 16:25:23СТЕФАН ДАЙКЪРС
STEFAN DAYKARS
НИДЕРЛАНДИЯSupervisor
2011-07-14 16:25:23ЕРНЕСТО ГОНЗАЛЕЗ
ERNESTO GONZALEZ
САЩSupervisor
2011-07-14 16:25:23ДОБРИН АТАНАСОВ ДАЛОВ
DOBRIN ATANASOV DALOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-02-10 15:34:27ФРАНЧЕСКА ГОСТИНЕЛИ
FRANCHESKA GOSTINELI
ИТАЛИЯSupervisor
2010-08-06 15:04:55КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЪРВАНОВ
KRASIMIR PETROV PARVANOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-05-10 16:05:04МИХАИЛ ЯНЧЕВ АНДОНОВ
MIHAIL YANCHEV ANDONOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-05-10 16:05:04МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ
MARIY NIKOLAEV KOSEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-03-12 16:43:58ЕНЕЛ ОПЕРЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ АД
ENEL OPEREYSHANS BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Медникарово 6294 ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА МАРИЦА ИЗТОК 3
2010-01-08 14:09:02КАРЛО ПАЛАШАНО ВИЛАМАНЯ
KARLO PALASHANO VILAMANYA
ИТАЛИЯSupervisor
2009-07-07 11:28:48КУИНТО ДИ ФЕРДИНАНДО
KUINTO DI FERDINANDO
ИТАЛИЯRepresentative
2009-07-07 11:28:48РИКАРДО ЕРИКО
RIKARDO ERIKO
ИТАЛИЯRepresentative
2009-07-07 11:28:48СЛАВКА ВЛАДИМИРОВА АНГЕЛОВА
SLAVKA VLADIMIROVA ANGELOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-07-07 11:28:48СЛАВКА ВЛАДИМИРОВА АНГЕЛОВА
SLAVKA VLADIMIROVA ANGELOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-07-07 11:28:48КУИНТО ДИ ФEРДИНАНДО
KUINTO DI FERDINANDO
ИТАЛИЯBoardManager2
2009-07-07 11:28:48РИКАРДО ЕРИКО
RIKARDO ERIKO
ИТАЛИЯBoardManager2
2009-07-07 11:28:48СТЕФАНО ПИВА
STEFANO PIVA
ИТАЛИЯSupervisor
2009-07-07 11:28:48АНГЕЛ СТАЙКОВ МЕЧКАРСКИ
ANGEL STAYKOV MECHKARSKI
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-07-07 11:28:48РЕНАТО МАСТРОЯНИ
RENATO MASTROYANI
ИТАЛИЯSupervisor
2009-07-07 11:28:48ГАБРИЕЛЕ ФРЕА
GABRIELE FREA
ИТАЛИЯSupervisor
2008-06-11 16:02:47КЛАУДИО ДЗИТО
KLAUDIO DZITO
Supervisor
2008-06-11 16:02:47МАРКО АРЧЕЛИ
MARKO ARCHELI
Supervisor
2008-06-11 15:15:32ЕНЕЛ ОПЕРЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ
ENEL OPEREYSHANS BALGARIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-06-11 15:15:32ЕНЕЛ ОПЕРЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ АД
ENEL OPEREYSHANS BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Медникарово 6294 ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА МАРИЦА ИЗТОК 3
2008-06-11 15:15:32ЕНЕЛ ОПЕРЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ АД
ENEL OPEREYSHANS BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ИЗBЪPШBAHE HA CTOПAHCKA ДEЙHOCT, CBЪPЗAHA C OПEPИPAHE ИЛИ ПOДДPЪЖKA HA EЛEKTPOЦEHTPAЛA MAPИЦA ИЗTOK 3, KAKTO И HA ДEЙHOCTИ, B KAKBOTO И ДA E БИЛO KAЧECTBO, OTHACЯЩИ CE ДO ПPOИЗBOДCTBO, ПPEHOC И PAЗПPEДEЛEHИE HA EHEPГИЯ CЛEД ИЗДABAHE HA CЪOTBETHO PAЗPEШEHИE, BKЛЮЧИTEЛHO ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT, OПEPИPAHE И ПOДДPЪЖKA HA OБOPУДBAHETO ЗA ПPOИЗBOДCTBO HA EЛEKTPOEHEPГИЯ HA EЛEKTPOЦEHTPAЛA MAPИЦA ИЗTOK 3 И HA BCЯKAKBИ CЪOPЪЖEHИЯ, OБCЛУЖBAЩИ TAKOBA OБOPУДBAHE ИЛИ HEOБXOДИMИ ПO ДPУГ HAЧИH ЗA OCЪЩECTBЯBAHE ПPEДMETA HA ДEЙHOCT HA ДPУЖECTBOTO И ЗA OБPAБOTKA HA OTПAДЪЦИ, KAKTO И EHEPГИЙHO УПPABЛEHИE, ЗAKУПУBAHE, OПEPИPAHE ИЛИ ИЗГPAЖДAHE HA KOMПЮTЪPHИ CИCTEMИ, HAБЛЮДEHИE HA CЪCTOЯHИЯ И ЛAБOPATOPHИ УCЛУГИ, CBЪPЗAHИ C ГOPHOTO, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, KOЯTO ПO ПPEДMET И OБEM CE BOДИ ПO TЪPГOBCKИ HAЧИH, CЛEД ПOЛУЧABAHE HA BCИЧKИ HEOБXOДИMИ PAЗPEШEHИЯ И ЛИЦEHЗИ, KOИTO CE ИЗИCKBAT ПO CИЛATA HA ЗAKOH, ПOCTAHOBЛEHИE ИЛИ HAPEДБA.
2008-06-11 15:15:32МАЙКЪЛ АНТОНИ ФОСТЪР
MAYKAL ANTONI FOSTAR
Representative
2008-06-11 15:15:32СЛАВКА ВЛАДИМИРОВА АНГЕЛОВА
SLAVKA VLADIMIROVA ANGELOVA
Representative
2008-06-11 15:15:32КАЛОГЕРО САНФИЛИПО
KALOGERO SANFILIPO
Representative
2008-06-11 15:15:32ДЖОН ХАРИСЪН КЛАРК
DZHON HARISAN KLARK
Representative
2008-06-11 15:15:32ДЖОН ХАРИСЪН КЛАРК
DZHON HARISAN KLARK
BoardManager2
2008-06-11 15:15:32СЛАВКА ВЛАДИМИРОВА АНГЕЛОВА
SLAVKA VLADIMIROVA ANGELOVA
BoardManager2
2008-06-11 15:15:32КАЛОГЕРО САНФИЛИПО
KALOGERO SANFILIPO
BoardManager2
2008-06-11 15:15:32МАЙКЪЛ АНТОНИ ФОСТЪР
MAYKAL ANTONI FOSTAR
BoardManager2
2008-06-11 15:15:32АНГЕЛ СТАЙКОВ МЕЧКАРСКИ
ANGEL STAYKOV MECHKARSKI
Supervisor
2008-06-11 15:15:32ПАОЛО БОНДИ
PAOLO BONDI
Supervisor
2008-06-11 15:15:32САНДРО ВАЛЕРИ
SANDRO VALERI
Supervisor
2008-06-11 15:15:32ЕНРИКО ВИАЛЕ
ENRIKO VIALE
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ЕНЕЛ ОПЕРЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ ENEL OPEREYSHANS BALGARIYA (ЕИК: 123559633)
Check other registries about the company ЕНЕЛ ОПЕРЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ ENEL OPEREYSHANS BALGARIYA (ID: 123559633)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate