Събития с лица свързани с компанията РОСИНВЕСТ - ПЛАМЕН МИХАЛЕВ (ЕИК: 123626578)
Events with persons connected to the company ROSINVEST - PLAMEN MIHALEV (ID: 123626578)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 123626578)
Към 2020-01-20 06:12:29 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-20 06:12:29 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-02-17 10:53:22РОСИНВЕСТ - ПЛАМЕН МИХАЛЕВ ЕТ
ROSINVEST - PLAMEN MIHALEV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-05-22 16:29:04РОСИНВЕСТ - ПЛАМЕН МИХАЛЕВ
ROSINVEST - PLAMEN MIHALEV
LegalForm
Едноличен търговец
2008-05-22 16:29:04РОСИНВЕСТ - ПЛАМЕН МИХАЛЕВ ЕТ
ROSINVEST - PLAMEN MIHALEV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-05-22 16:29:04РОСИНВЕСТ - ПЛАМЕН МИХАЛЕВ ЕТ
ROSINVEST - PLAMEN MIHALEV ET
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА. СТРОИТЕЛСТВО, МОНТАЖНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО (СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ), ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА У НАС И В ЧУЖБИНА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕН И НАЕТ ТРАНСПОРТ(СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ), ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, А ЗА ТЕЗИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ - СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ТАКЪВ.
2008-05-22 16:29:04ПЛАМЕН ХРИСТОВ МИХАЛЕВ
PLAMEN HRISTOV MIHALEV
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата РОСИНВЕСТ - ПЛАМЕН МИХАЛЕВ ROSINVEST - PLAMEN MIHALEV (ЕИК: 123626578)
Check other registries about the company РОСИНВЕСТ - ПЛАМЕН МИХАЛЕВ ROSINVEST - PLAMEN MIHALEV (ID: 123626578)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More