Събития с лица свързани с компанията СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ТРЕЙС (ЕИК: 123634897)
Events with persons connected to the company STROITELNA KOMPANIYA TREYS (ID: 123634897)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 123634897)
Към 2020-01-23 02:30:40 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 02:30:40 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 6 обществени поръчки за 7 928 411,89 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-10-16 12:09:54МАНОЛ ПЕЙЧЕВ ДЕНЕВ
MANOL PEYCHEV DENEV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2012-05-03 18:15:12СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ТРЕЙС АД
STROITELNA KOMPANIYA TREYS AD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЗЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТИЩА, ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, РЕМОНТ И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКИ И ЖИЛИЩНИ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И РАЗДАВАНЕ НА ГОРИВО СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ, СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ /БЕЗ ПОЩА/ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ НА ЛИЦА И ТОВАРИ, ИЗВЪРШВАНЕ И ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА СДЕЛКИ И УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ, ИЗБРОЕН ПО-ГОРЕ. ДЕЙНОСТИТЕ ПОДЛЕЖАЩИ НА ЛИЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД СНАБДЯВАНЕ СЪС СЪОТВЕТНАТА ЛИЦЕНЗИЯ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ.
2012-05-03 18:15:12Диана Петкова Николова
Diana Petkova Nikolova
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-12 11:14:21ЙОВКО ГЕНЧЕВ ЖИЛКОВ
YOVKO GENCHEV ZHILKOV
BranchManagers
2011-01-06 11:36:01СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ТРЕЙС АД
STROITELNA KOMPANIYA TREYS AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-05-31 13:05:21ПЕТЪР ХРИСТОВ ИЛИЕВ
PETAR HRISTOV ILIEV
BranchManagers
2010-05-25 13:36:16СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ТРЕЙС АД
STROITELNA KOMPANIYA TREYS AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2009-11-06 11:36:51СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
SILVIYA VASILEVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-22 11:32:49СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ТРЕЙС АД
STROITELNA KOMPANIYA TREYS AD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЗЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТИЩА, ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, РЕМОНТ И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКИ И ЖИЛИЩНИ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И РАЗДАВАНЕ НА ГОРИВО СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ, СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ /БЕЗ ПОЩА/ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ НА ЛИЦА И ТОВАРИ, ИЗВЪРШВАНЕ И ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА СДЕЛКИ И УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ, ИЗБРОЕН ПО-ГОРЕ. ДЕЙНОСТИТЕ ПОДЛЕЖАЩИ НА ЛИЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД СНАБДЯВАНЕ СЪС СЪОТВЕТНАТА ЛИЦЕНЗИЯ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ.
2008-01-24 15:04:28СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ТРЕЙС
STROITELNA KOMPANIYA TREYS
LegalForm
Акционерно дружество
2008-01-24 15:04:28СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ТРЕЙС АД
STROITELNA KOMPANIYA TREYS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 190
2008-01-24 15:04:28СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ТРЕЙС АД
STROITELNA KOMPANIYA TREYS AD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЗЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТИЩА, ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, РЕМОНТ И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКИ И ЖИЛИЩНИ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ, ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ, СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ /БЕЗ ПОЩА/ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ НА ЛИЦА И ТОВАРИ, ИЗВЪРШВАНЕ И ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА СДЕЛКИ И УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ, ИЗБРОЕН ПО-ГОРЕ. ДЕЙНОСТИТЕ ПОДЛЕЖАЩИ НА ЛИЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД СНАБДЯВАНЕ СЪС СЪОТВЕТНАТА ЛИЦЕНЗИЯ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ.
2008-01-24 15:04:28МИХАИЛ НИКОЛОВ ЗАФИРОВ
MIHAIL NIKOLOV ZAFIROV
Representative
2008-01-24 15:04:28МАНОЛ ПЕЙЧЕВ ДЕНЕВ
MANOL PEYCHEV DENEV
Representative
2008-01-24 15:04:28МИХАИЛ НИКОЛОВ ЗАФИРОВ
MIHAIL NIKOLOV ZAFIROV
Director
2008-01-24 15:04:28МАНОЛ ПЕЙЧЕВ ДЕНЕВ
MANOL PEYCHEV DENEV
Director
2008-01-24 15:04:28МИРОСЛАВ КАЛЧЕВ МАНОЛОВ
MIROSLAV KALCHEV MANOLOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ТРЕЙС STROITELNA KOMPANIYA TREYS (ЕИК: 123634897)
Check other registries about the company СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ТРЕЙС STROITELNA KOMPANIYA TREYS (ID: 123634897)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More