Събития с лица свързани с компанията АГРОФАКТОР ПРИМА (ЕИК: 123669791)
Events with persons connected to the company AGROFAKTOR PRIMA (ID: 123669791)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 123669791)
Към 2020-01-21 02:51:25 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-21 02:51:25 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-08-17 18:26:13АГРОФАКТОР ПРИМА ЕООД
AGROFAKTOR PRIMA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Георги Апостолов 14 А
2016-08-17 18:26:13КРАСИМИРА АНГЕЛОВА ВЪЛЕВА
KRASIMIRA ANGELOVA VALEVA
БЪЛГАРИЯManager
2016-08-17 18:26:13КРАСИМИРА АНГЕЛОВА ВЪЛЕВА
KRASIMIRA ANGELOVA VALEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-08-17 18:26:13Иван Янчев Вълев
Ivan YAnchev Valev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: Красимира Ангелова Вълева
2016-08-17 18:26:13Красимира Ангелова Вълева
Krasimira Angelova Valeva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Иван Янчев Вълев
2011-02-21 16:06:50ИВАН ЯНЧЕВ ВЪЛЕВ
IVAN YANCHEV VALEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-12-07 16:14:51АГРОФАКТОР ПРИМА ЕООД
AGROFAKTOR PRIMA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Георги Апостолов 14 А
2010-12-07 16:14:51Иван Янчев Вълев
Ivan YAnchev Valev
БЪЛГАРИЯManager
2010-12-07 16:14:51Иван Янчев Вълев
Ivan YAnchev Valev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-12-07 16:14:51Красимира Ангелова Вълева
Krasimira Angelova Valeva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: Иван Янчев Вълев
2010-12-07 16:14:51Иван Янчев Вълев
Ivan YAnchev Valev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Красимира Ангелова Вълева
2010-10-27 16:25:56АГРОФАКТОР ПРИМА
AGROFAKTOR PRIMA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-10-27 16:25:56АГРОФАКТОР ПРИМА ЕООД
AGROFAKTOR PRIMA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ЦАР КАЛОЯН 18
2010-10-27 16:25:56АГРОФАКТОР ПРИМА ЕООД
AGROFAKTOR PRIMA EOOD
SubjectOfActivity
Внос, съхранение и търговия с минерални и органични торове, фитофармацефтични препарати и продукти за растителна защита, производство, заготовка и търговия със семена, посевен и посадъчен материал от земеделски растения, търговия с плодове и зеленчуци, производство и търговия със селскостопанска, животинска и растителна продукция, диворастящи плодове, гъби, билки, мед и пчелни продукти, превозни и спедиторски сделки, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и комисионни сделки, консултантска дейност, всяка друга разрешена от закона дейност, когато за извършване за определена дейност се изисква разрешение от държавен орган, дейноста ще се извършва след получаване на съответно разрешение /лиценз/.
2010-10-27 16:25:56КРАСИМИРА АНГЕЛОВА ВЪЛЕВА
KRASIMIRA ANGELOVA VALEVA
БЪЛГАРИЯManager
2010-10-27 16:25:56КРАСИМИРА АНГЕЛОВА ВЪЛЕВА
KRASIMIRA ANGELOVA VALEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АГРОФАКТОР ПРИМА AGROFAKTOR PRIMA (ЕИК: 123669791)
Check other registries about the company АГРОФАКТОР ПРИМА AGROFAKTOR PRIMA (ID: 123669791)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More