Събития с лица свързани с компанията СЕЛЕНА - Л (ЕИК: 123670594)
Events with persons connected to the company SELENA - L (ID: 123670594)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 123670594)
Към 2020-01-23 01:16:48 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 01:16:48 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 2 обществени поръчки за 1 008,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-09 20:31:01ЕМИЛ СЛАВОВ СЛАВОВ
EMIL SLAVOV SLAVOV
БЪЛГАРИЯManager
2018-03-09 20:31:01ЕМИЛ СЛАВОВ СЛАВОВ
EMIL SLAVOV SLAVOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2018-03-09 20:31:01РУМЯНА БОНЧЕВА ПЕНЕВА
RUMYANA BONCHEVA PENEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ЕМИЛ СЛАВОВ СЛАВОВ
2018-03-09 20:31:01ЕМИЛ СЛАВОВ СЛАВОВ
EMIL SLAVOV SLAVOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: РУМЯНА БОНЧЕВА ПЕНЕВА
2018-03-09 20:31:01ПЛАМЕН БОНЧЕВ ПЕНЕВ
PLAMEN BONCHEV PENEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ЕМИЛ СЛАВОВ СЛАВОВ
2018-03-09 20:31:01ЕМИЛ СЛАВОВ СЛАВОВ
EMIL SLAVOV SLAVOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ПЛАМЕН БОНЧЕВ ПЕНЕВ
2009-12-10 12:38:45МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СЕЛЕНА - Л ЕООД
MEDITSINSKI TSENTAR SELENA - L EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 АВГУСТА ТРАЯНА 16 ПАТРЕР
2009-12-10 12:38:45МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СЕЛЕНА - Л ЕООД
MEDITSINSKI TSENTAR SELENA - L EOOD
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО РЕДА НА ЗЛЗ, НАУЧНА ДЕЙНОСТ.
2009-09-09 16:37:12СЕЛЕНА - Л
SELENA - L
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-09-09 16:37:12СЕЛЕНА - Л ЕООД
SELENA - L EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. СВЕТИ КНЯЗ БОРИС 168 А
2009-09-09 16:37:12СЕЛЕНА - Л ЕООД
SELENA - L EOOD
SubjectOfActivity
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ ПО ИМУНОЛОГИЯ, ГЕНЕТИКА, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ, ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ТРУДОВА МЕДИЦИНА И САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ, БИОХИМИЧНИ, ИМУНОЛОГИЧНИ, ГЕНЕТИЧНИ, МИКРОБИОЛОГИЧНИ, ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ И ХИСТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ И КОНТРОЛ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСЯКАКВА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, Я ЗА ТЕЗИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДВИДЕН РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ, СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ.
2009-09-09 16:37:12ЛАТКА СТАЙКОВА МИТКОВА
LATKA STAYKOVA MITKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-09-09 16:37:12ЛАТКА СТАЙКОВА МИТКОВА
LATKA STAYKOVA MITKOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата СЕЛЕНА - Л SELENA - L (ЕИК: 123670594)
Check other registries about the company СЕЛЕНА - Л SELENA - L (ID: 123670594)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More