Събития с лица свързани с компанията ВГ-СТРОЙ (ЕИК: 123722906)
Events with persons connected to the company VG-STROY (ID: 123722906)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 123722906)
Към 2020-01-23 03:12:34 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 03:12:34 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-10-21 16:31:14ХРИСТО ВАНКОВ КИРЕВ
HRISTO VANKOV KIREV
БЪЛГАРИЯManager
2011-10-21 16:31:14ХРИСТО ВАНКОВ КИРЕВ
HRISTO VANKOV KIREV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-10-21 16:31:14ВАНКО ГЕОРГИЕВ КИРЕВ
VANKO GEORGIEV KIREV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ХРИСТО ВАНКОВ КИРЕВ
2011-10-21 16:31:14ХРИСТО ВАНКОВ КИРЕВ
HRISTO VANKOV KIREV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ВАНКО ГЕОРГИЕВ КИРЕВ
2011-04-11 17:50:27ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАТРАНДЖИЕВ
DIMITAR GEORGIEV KATRANDZHIEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-04-11 17:50:27ВАНКО ГЕОРГИЕВ КИРЕВ
VANKO GEORGIEV KIREV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-04-11 17:50:27ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАТРАНДЖИЕВ
DIMITAR GEORGIEV KATRANDZHIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-04-11 17:50:27ВАНКО ГЕОРГИЕВ КИРЕВ
VANKO GEORGIEV KIREV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАТРАНДЖИЕВ
2011-04-11 17:50:27ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАТРАНДЖИЕВ
DIMITAR GEORGIEV KATRANDZHIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: ВАНКО ГЕОРГИЕВ КИРЕВ
2011-04-11 17:50:27ЩИЛИЯНА ПАНАЙОТОВА КИРЕВА
SHTILIYANA PANAYOTOVA KIREVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Sell to: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАТРАНДЖИЕВ
2011-04-11 17:50:27ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАТРАНДЖИЕВ
DIMITAR GEORGIEV KATRANDZHIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Buy from: ЩИЛИЯНА ПАНАЙОТОВА КИРЕВА
2011-03-18 09:04:21ВАНКО ГЕОРГИЕВ КИРЕВ
VANKO GEORGIEV KIREV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-18 09:04:21ЩИЛИЯНА ПАНАЙОТОВА КИРЕВА
SHTILIYANA PANAYOTOVA KIREVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-02-11 09:16:56ВГ-СТРОЙ
VG-STROY
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-02-11 09:16:56ВГ-СТРОЙ ООД
VG-STROY OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. СВЕТА ТРОИЦА 200
2011-02-11 09:16:56ВГ-СТРОЙ ООД
VG-STROY OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 УЛ.СВЕТА ТРОИЦА 200
2011-02-11 09:16:56ВГ-СТРОЙ ООД
VG-STROY OOD
SubjectOfActivity
Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, посредническа и комисионна дейност, производство на стоки с цел продажба /по законоустановения ред/, извършване на всякакъв вид стопанска дейност, незабранена от закона, която по предмет и обем изисква да се води по търговски начин /дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след снабдяване на съответен лиценз или разрешение/.
2011-02-11 09:16:56ГЕОРГИ ИВАНОВ КИРЕВ
GEORGI IVANOV KIREV
БЪЛГАРИЯManager
2011-02-11 09:16:56ВАНКО ГЕОРГИЕВ КИРЕВ
VANKO GEORGIEV KIREV
БЪЛГАРИЯManager
2011-02-11 09:16:56ГЕОРГИ ИВАНОВ КИРЕВ
GEORGI IVANOV KIREV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-02-11 09:16:56ВАНКО ГЕОРГИЕВ КИРЕВ
VANKO GEORGIEV KIREV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ВГ-СТРОЙ VG-STROY (ЕИК: 123722906)
Check other registries about the company ВГ-СТРОЙ VG-STROY (ID: 123722906)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More