Събития с лица свързани с компанията ЕВИ 90 - БИЛЯНА АВРАМОВА (ЕИК: 123727045)
Events with persons connected to the company EVI 90 - BILYANA AVRAMOVA (ID: 123727045)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 123727045)
Към 2020-01-23 05:34:49 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 05:34:49 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-09-28 14:42:37ЕВИ 90 - БИЛЯНА АВРАМОВА
EVI 90 - BILYANA AVRAMOVA
LegalForm
Едноличен търговец
2010-09-28 14:42:37ЕВИ 90 - БИЛЯНА АВРАМОВА ЕТ
EVI 90 - BILYANA AVRAMOVA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2010-09-28 14:42:37ЕВИ 90 - БИЛЯНА АВРАМОВА ЕТ
EVI 90 - BILYANA AVRAMOVA ET
SubjectOfActivity
БPЬCHAPO-ФPИЗЬOPCKИ УCЛУГИ, OБPAЗOBATEЛHИ KУPCOBE, BЬTPEШHA TЬPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO C ПРOMИШЛEHИ И XPAHИTEЛHИ CTOKИ, BKЛЮЧИTEЛHO ДPEXИ И OБУBKИ BTOPA УПOTPEБA, KOMПЛEKCHИ XOTEЛИEPCKИ И PECTOPAHTЬOPCKИ УCЛУГИ, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA, CЬXPAHEHИE, PEAЛИЗAЦИЯ И TЬPГOBИЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA C BCИЧKИ BИДOBE CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ B ПPЯCHO ИЛИ ПPEPAБOTEHO CЬCTOЯHИE, KAKTO И C ЖИBOTHИ И MECHИ ПPOИЗBEДEHИЯ, TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ - ПPEBOЗ HA ПЬTHИЦИ И TOBAPИ ПO CУШA, MOPE И BЬЗДУX B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, BЬHШHO-TЬPГOBCKA ДEЙHOCT, ПOCPEДHИЧECKИ, KOMПЛEKCHИ TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ - B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, PAЗMHOЖИTEЛHИ, ШИBAШKИ, KOЖAPCKИ, KOЖУXAPCKИ УCЛУГИ И ПЛACMEHTHO-CHAБДИTEЛHA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA И ДPУГA ДEЙHOCT, KOЯTO HE E ЗAБPAHEHA CЬC ЗAKOH.
2010-09-28 14:42:37БИЛЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА-АВРАМОВА
BILYANA DIMITROVA GEORGIEVA-AVRAMOVA
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ЕВИ 90 - БИЛЯНА АВРАМОВА EVI 90 - BILYANA AVRAMOVA (ЕИК: 123727045)
Check other registries about the company ЕВИ 90 - БИЛЯНА АВРАМОВА EVI 90 - BILYANA AVRAMOVA (ID: 123727045)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More