Събития с лица свързани с компанията ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ - Д-Р СТЕФАН БУЗАЛОВ (ЕИК: 123731613)
Events with persons connected to the company INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA SPETSIALIZIRANA MEDITSINSKA POMOSHT - AKUSHERSTVO I GINEKOLOGIYA - D-R STEFAN BUZALOV (ID: 123731613)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 123731613)
Към 2020-02-17 05:13:59 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 05:13:59 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-06-28 18:26:45ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ - Д-Р СТЕФАН БУЗАЛОВ
INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA SPETSIALIZIRANA MEDITSINSKA POMOSHT - AKUSHERSTVO I GINEKOLOGIYA - D-R STEFAN BUZALOV
LegalForm
Едноличен търговец
2010-06-28 18:26:45ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ - Д-Р СТЕФАН БУЗАЛОВ ЕТ
INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA SPETSIALIZIRANA MEDITSINSKA POMOSHT - AKUSHERSTVO I GINEKOLOGIYA - D-R STEFAN BUZALOV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2010-06-28 18:26:45ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ - Д-Р СТЕФАН БУЗАЛОВ ЕТ
INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA SPETSIALIZIRANA MEDITSINSKA POMOSHT - AKUSHERSTVO I GINEKOLOGIYA - D-R STEFAN BUZALOV ET
SubjectOfActivity
Осъществяване на индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по акушерство и гинекология, извършване на гинекологични прегледи, амбулаторни гинекологични интервенции, ехографски прегледи на гинекологично болни и бременни жени, женска консултация, онко профилактични прегледи, диагностика и лечение на остеопороза, осъществяване на търговска дейност само ако е свързана с нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужването на пациентите, съгласно ЗЛЗ.
2010-06-28 18:26:45СТЕФАН АНГЕЛОВ БУЗАЛОВ
STEFAN ANGELOV BUZALOV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ - Д-Р СТЕФАН БУЗАЛОВ INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA SPETSIALIZIRANA MEDITSINSKA POMOSHT - AKUSHERSTVO I GINEKOLOGIYA - D-R STEFAN BUZALOV (ЕИК: 123731613)
Check other registries about the company ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ - Д-Р СТЕФАН БУЗАЛОВ INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA SPETSIALIZIRANA MEDITSINSKA POMOSHT - AKUSHERSTVO I GINEKOLOGIYA - D-R STEFAN BUZALOV (ID: 123731613)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More