Събития с лица свързани с компанията СТЕЛК (ЕИК: 123732104)
Events with persons connected to the company STELK (ID: 123732104)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 123732104)
Към 2020-01-29 17:45:49 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 17:45:49 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-06-09 16:47:33СТЕЛК ЕООД
STELK EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Цар Калоян 43
2014-06-09 16:47:33ДОРА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА
DORA IVANOVA NEDYALKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2008-07-07 16:28:51СТЕЛК
STELK
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-07-07 16:28:51ИВАН ДЕНЧЕВ НЕДЯЛКОВ
IVAN DENCHEV NEDYALKOV
SoleCapitalOwner
2008-07-07 16:28:51ИВАЙЛО МИТКОВ ЕНЧЕВ
IVAYLO MITKOV ENCHEV
ShareTransfer
2500 Sell to: ИВАН ДЕНЧЕВ НЕДЯЛКОВ
2008-07-07 16:28:51ИВАН ДЕНЧЕВ НЕДЯЛКОВ
IVAN DENCHEV NEDYALKOV
ShareTransfer
2500 Buy from: ИВАЙЛО МИТКОВ ЕНЧЕВ
2008-07-07 16:20:25СТЕЛК
STELK
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-07-07 16:20:25СТЕЛК ЕООД
STELK EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.СВЕТИ ОТЕЦ ПАИСИЙ 61 А
2008-07-07 16:20:25СТЕЛК ЕООД
STELK EOOD
SubjectOfActivity
СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ДЪРВООБРАБОТВАНЕ, ТУРИЗЪМ И ТУРОПЕРАТОРСТВО, ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, УСЛУГИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И НЕЙНИ ПРОИЗВОДНИ, КОНСИГНАЦИОННА, ТЪРГОВИЯ С ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И СТОКИ НА ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ВКЛ. ХРАНИТЕЛНИ, ТЕКСТИЛНИ СТОКИ, СТОКИ ЗА БИТА, ОБЗАВЕЖДАНЕТО, ОБЛЕКЛО, ЕЛ. УРЕДИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, А ЗА ТЕЗИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШИТЕЛЕН ИЛИ ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ, КОИТО ДЕЙНОСТИ ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ УПРАЖНЯВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА И ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.
2008-07-07 16:20:25ИВАН ДЕНЧЕВ НЕДЯЛКОВ
IVAN DENCHEV NEDYALKOV
Manager
2008-07-07 16:20:25ИВАЙЛО МИТКОВ ЕНЧЕВ
IVAYLO MITKOV ENCHEV
Manager
2008-07-07 16:20:25ИВАН ДЕНЧЕВ НЕДЯЛКОВ
IVAN DENCHEV NEDYALKOV
Partner
2008-07-07 16:20:25ИВАЙЛО МИТКОВ ЕНЧЕВ
IVAYLO MITKOV ENCHEV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата СТЕЛК STELK (ЕИК: 123732104)
Check other registries about the company СТЕЛК STELK (ID: 123732104)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More