Събития с лица свързани с компанията МАСТЪР АГРО (ЕИК: 123734755)
Events with persons connected to the company MASTAR AGRO (ID: 123734755)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 123734755)
Към 2020-02-18 15:36:58 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:36:58 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-01-30 16:47:38МИКСА ЕООД
MIKSA EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Княз Александър Батенберг 28, офис 27
2010-05-20 10:18:51МАСТЪР АГРО ЕООД
MASTAR AGRO EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ 14 А
2010-05-20 10:18:51МАСТЪР АГРО ЕООД
MASTAR AGRO EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.ИВАН МИНЧЕВ 8
2008-07-31 10:25:32МАСТЪР АГРО
MASTAR AGRO
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-07-31 10:25:32МАСТЪР АГРО ЕООД
MASTAR AGRO EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.ЦАР КАЛОЯН 18 Б
2008-07-31 10:25:32МАСТЪР АГРО ЕООД
MASTAR AGRO EOOD
SubjectOfActivity
Производство и търговия на стоки в областта на храненето на животни в страната и чужбина, покупка на стоки или вещи, с цел последваща продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство, преработка, изкупуване и реализация на селскостопанска, растителна и животинска продукция, промишлени изделия и стоки за бита, вътрешна и външнотърговска дейност, чрез внос, износ, обменни, покупка на земеделски земи и терени с цел изграждане на търговски и производствени бази, бартерни, комисионни, реекспортни, лизингови и други сделки и операции, осъществавяне на всяка дейност, незабранена със закон или нормативен акт, която по предмет и обем изисква да се води по търговски начин в страната и чужбина, като за тези, за които се изисква разрешение- след неговото придобиване.
2008-07-31 10:25:32НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ РАКАДЖИЙСКИ
NIKOLAY GEORGIEV RAKADZHIYSKI
Manager
2008-07-31 10:25:32НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ РАКАДЖИЙСКИ
NIKOLAY GEORGIEV RAKADZHIYSKI
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата МАСТЪР АГРО MASTAR AGRO (ЕИК: 123734755)
Check other registries about the company МАСТЪР АГРО MASTAR AGRO (ID: 123734755)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More