Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията РЕЙНЪР (ЕИК: 123735031)
Events with persons connected to the company REYNAR (ID: 123735031)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 123735031)
Към 2019-12-12 00:12:14 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 00:12:14 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-03-30 14:51:07МАРИЯ НИКОЛОВА ДЖОКЛЕВА
MARIYA NIKOLOVA DZHOKLEVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-03-27 10:28:43РЕЙНЪР ЕООД
REYNAR EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора ул. БЯЛО МОРЕ 1 А
2012-03-27 10:28:43МАРИЯ НИКОЛОВА ДЖОКЛЕВА
MARIYA NIKOLOVA DZHOKLEVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-03-27 10:28:43МАРИЯ НИКОЛОВА ДЖОКЛЕВА
MARIYA NIKOLOVA DZHOKLEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-03-27 10:28:43ДОРА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА
DORA IVANOVA NEDYALKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: МАРИЯ НИКОЛОВА ДЖОКЛЕВА
2012-03-27 10:28:43МАРИЯ НИКОЛОВА ДЖОКЛЕВА
MARIYA NIKOLOVA DZHOKLEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ДОРА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА
2012-03-27 10:28:43РЕЙНЪР ЕООД
REYNAR EOOD
SubjectOfActivity
Външно и вътрешно търговска дейност, производствена дейност, услуги, предприемаческа дейност, търговия със селскостопанска продукция и нейни производни, консигнационна, търговия с художествени произведения и стоки на леката промишленост, вкл. хранителни, текстилни стоки, стоки на бита, обзавеждането, облекло, ел. уреди, рекламна дейност, експертна дейност, транспортна дейност, строително-предприемаческа дейност, ремонтна дейност, дървообработване, туризъм и туроператорство, и всяка друга дейност, незабранена от законодателството, а за тези за които се изисква разрешителен или лицензионен режим след издаване на съответния, които дейности дружеството ще упражнява на територията на страната и в чужбина, и при спазване на изискванията на законодателството.
2011-05-25 16:24:22РЕЙНЪР ЕООД
REYNAR EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЦАР КАЛОЯН 43
2011-05-25 16:24:22РЕЙНЪР ЕООД
REYNAR EOOD
SubjectOfActivity
МАШИНОПИС, КОМПЮТЪРЕН НАБОР, ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, УСЛУГИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И НЕЙНИ ПРОИЗВОДНИ, КОНСИГНАЦИОННА, ТЪРГОВИЯ С ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И СТОКИ НА ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ВКЛ. ХРАНИТЕЛНИ, ТЕКСТИЛНИ СТОКИ, СТОКИ НА БИТА, ОБЗАВЕЖДАНЕТО, ОБЛЕКЛО, ЕЛ. УРЕДИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ДЪРВООБРАБОТВАНЕ, ТУРИЗЪМ И ТУРОПЕРАТОРСТВО, И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, А ЗА ТЕЗИ ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШИТЕЛЕН ИЛИ ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ, КОИТО ДЕЙНОСТИ ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ УПРАЖНЯВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, И ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.
2011-05-25 16:24:22ДОРА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА
DORA IVANOVA NEDYALKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2011-05-25 16:24:22ДОРА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА
DORA IVANOVA NEDYALKOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2008-07-24 15:45:48РЕЙНЪР
REYNAR
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-07-24 15:45:48РЕЙНЪР ЕООД
REYNAR EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Гурково 6199 ул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 2
2008-07-24 15:45:48РЕЙНЪР ЕООД
REYNAR EOOD
SubjectOfActivity
МАШИНОПИС, КОМПЮТЪРЕН НАБОР, ВЪНШНО И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, УСЛУГИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ С ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И СТОКИ НА ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ВКЛ. ХРАНИТЕЛНИ, ТЕКСТИЛНИ СТОКИ, СТОКИ НА БИТА, ОБЗАВЕЖДАНЕТО, ОБЛЕКЛО, ЕЛ. УРЕДИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ДЪРВООБРАБОТВАНЕ, ТУРИЗЪМ И ТУРОПЕРАТОРСТВО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, А ЗА ТЕЗИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШИТЕЛЕН ИЛИ ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ - СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ, КОИТО ДЕЙНОСТИ ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ УПРАЖНЯВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА И ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.
2008-07-24 15:45:48ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ
IVAN STOYANOV IVANOV
Manager
2008-07-24 15:45:48ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ
IVAN STOYANOV IVANOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата РЕЙНЪР REYNAR (ЕИК: 123735031)
Check other registries about the company РЕЙНЪР REYNAR (ID: 123735031)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate