Събития с лица свързани с компанията ДАНИ 2000 (ЕИК: 123751014)
Events with persons connected to the company DANI 2000 (ID: 123751014)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 123751014)
Към 2020-02-18 18:11:54 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:11:54 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-10 11:23:45ДАНИ 2000 ЕООД
DANI 2000 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Селце 6184
2017-07-10 11:23:45ДАНИ 2000 ЕООД
DANI 2000 EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.Георги Апостолов 14 А
2008-07-09 13:54:43ДАНИ 2000
DANI 2000
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-07-09 13:54:43ДАНИ 2000 ЕООД
DANI 2000 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 СВЕТИ КНЯЗ БОРИС 126
2008-07-09 13:54:43ДАНИ 2000 ЕООД
DANI 2000 EOOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, TЬPГOBИЯ C ЦBETHИ И ЧEPHИ METAЛИ /CЛEД ЛИЦEHЗ/, ПOCPEДHИЧECTBO И CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHA, TPAHCПOPTHA, TAKCИMETPOBA И ПPEBOЗHИ ДEЙHOCTИ, CKЛAДOBA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ CЬC CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, BЬHШHOИKOHOMИЧECKA ДEЙHOCT, EKCПOPT И PEEKCПOPT, KAKTO И BCЯKAKBИ ДPУГИ TЬPГOBCKИ ДEЙHOCTИ И УCЛУГИ, HEЗAБPAHEHИ OT БЬЛГAPCKOTO ЗAKOHOДATEЛCTBO. KOГATO ИMA PAЗPEШИTEЛEH PEЖИM - CЛEД CЬOTBETHOTO PAЗPEШEHИE.
2008-07-09 13:54:43ИВАН ДИНЕВ ЕНЕВ
IVAN DINEV ENEV
Manager
2008-07-09 13:54:43ИВАН ДИНЕВ ЕНЕВ
IVAN DINEV ENEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ДАНИ 2000 DANI 2000 (ЕИК: 123751014)
Check other registries about the company ДАНИ 2000 DANI 2000 (ID: 123751014)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More