Събития с лица свързани с компанията КОРИНА (ЕИК: 123753403)
Events with persons connected to the company KORINA (ID: 123753403)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 123753403)
Към 2020-01-29 00:23:26 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 00:23:26 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-05-20 15:41:47КОРИНА
KORINA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-05-20 15:41:47КОРИНА ЕООД
KORINA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ 14 А
2011-05-20 15:41:47КОРИНА ЕООД
KORINA EOOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Вътрешно и външно търговска дейност, реекспорт. Търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица. Производство, изкупуване преработка, продажба, препродажба, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, в т.ч. и на ишлеме; Комисионни и лицензионни сделки; Рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки или сделки по предоставянето на други услуги. Таксиметрови и транспортни услуги по превоз на пътници и товари, както и всички останали незабранени от закона дейности, организирани като предприятие, което по предмет и обем изисква делата му да се водят по търговски начин, при спазване на съответните разрешителни и лицензионни режими.
2011-05-20 15:41:47ВЕСЕЛИНА ПАНСИ
VESELINA PANSI
АВСТРИЯSoleCapitalOwner
2010-10-07 16:09:29КОРИНА
KORINA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-10-07 16:09:29КОРИНА ООД
KORINA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 бул. СЛАВЯНСКИ 4 Б
2010-10-07 16:09:29КОРИНА ООД
KORINA OOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешно и външно търговска дейност, реекспорт, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване преработка, продажба, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, в т.ч. на ишлеме, комисионни и лицензионни сделки, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки или сделки по предпоставянето на други услуги,таксиметрови и транспортни услуги по превоз на пътници и товари, както и всички останали незабранени от закона дейности, организирани като предприятие, което по предмет и обем изисква делата му да се водят по търговски начин, при спазване на съответните разрешителни и лицензионни режими.
2010-10-07 16:09:29КУРТ ПАНСИ
KURT PANSI
АВСТРИЯManager
2010-10-07 16:09:29ВЕСЕЛИНА ПАНСИ
VESELINA PANSI
АВСТРИЯManager
2010-10-07 16:09:29КУРТ ПАНСИ
KURT PANSI
АВСТРИЯPartner
2010-10-07 16:09:29ВЕСЕЛИНА ПАНСИ
VESELINA PANSI
АВСТРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата КОРИНА KORINA (ЕИК: 123753403)
Check other registries about the company КОРИНА KORINA (ID: 123753403)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More