Събития с лица свързани с компанията А ЦЕ ЕС КОНСУЛТИНГ (ЕИК: 123756748)
Events with persons connected to the company A TSE ES KONSULTING (ID: 123756748)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 123756748)
Към 2020-02-18 18:35:24 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:35:24 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-04-25 14:00:59А ЦЕ ЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД
A TSE ES KONSULTING EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ 14
2016-04-25 14:00:59ФРАНТИШЕК ЙЕЖЕК
FRANTISHEK YEZHEK
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАManager
2016-04-25 14:00:59ФРАНТИШЕК ЙЕЖЕК
FRANTISHEK YEZHEK
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSoleCapitalOwner
2012-11-14 13:47:27А ЦЕ ЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД
A TSE ES KONSULTING EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ 14
2012-11-14 13:47:27ЙЕЖЕК ФРАНТИШЕК
YEZHEK FRANTISHEK
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАManager
2012-11-14 13:47:27ЙЕЖЕК ФРАНТИШЕК
YEZHEK FRANTISHEK
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSoleCapitalOwner
2009-12-10 11:15:23А ЦЕ ЕС КОНСУЛТИНГ
A TSE ES KONSULTING
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-12-10 11:15:23А ЦЕ ЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД
A TSE ES KONSULTING EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ 179
2009-12-10 11:15:23А ЦЕ ЕС КОНСУЛТИНГ ЕООД
A TSE ES KONSULTING EOOD
SubjectOfActivity
ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ И СЕРООТЧИСТВАЩИ ИНСТАЛАЦИИ, КАКТО И КОНСУЛТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАНИРАНЕТО, ПРОЕКТИРАНЕТО, ИЗГРАЖДАНЕТО И РЕМОНТА НА ТАКИВА, ИЗРАБОТКА, МОНТАЖ, ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ И ПУСК НА ЕЛЕКТРО И АВТОМАТИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ, КОНСУЛТИРАНЕ ПО ПРОЕКТИРАНЕТО И ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИТЕ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ СДЕЛКИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ /СЛЕД КАТЕГОРИЗАЦИЯ/, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ТЮТЮН И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТЕКА, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ С ПРОДУКТИ ОТ ХРАНИТЕЛНАТА И ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, А СЪЩО ТАКА И ВСИЧКИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ИЛИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, А КОГАТО ИМА РАЗРЕШИТЕЛЕН ИЛИ ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ - СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ ПО НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕН РЕД.
2009-12-10 11:15:23ЙЕЖЕК ФРАНТИШЕК
YEZHEK FRANTISHEK
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-10 11:15:23ЙЕЖЕК ФРАНТИШЕК
YEZHEK FRANTISHEK
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата А ЦЕ ЕС КОНСУЛТИНГ A TSE ES KONSULTING (ЕИК: 123756748)
Check other registries about the company А ЦЕ ЕС КОНСУЛТИНГ A TSE ES KONSULTING (ID: 123756748)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More