Събития с лица свързани с компанията ФАРМПРО (ЕИК: 123761581)
Events with persons connected to the company FARMPRO (ID: 123761581)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 123761581)
Към 2020-02-19 09:46:48 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 09:46:48 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-11-30 14:09:28ФАРМПРО
FARMPRO
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2015-11-30 14:09:28СТАНИСЛАВ ЛУКА АНГЕЛОВ
STANISLAV LUKA ANGELOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-11-30 14:09:28АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ANGEL IVANOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-11-30 14:09:28СТАНИСЛАВ ЛУКА АНГЕЛОВ
STANISLAV LUKA ANGELOV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-11-30 14:09:28АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ANGEL IVANOV ANGELOV
SoleCapitalOwner
2015-11-30 14:09:28АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ANGEL IVANOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: СТАНИСЛАВ ЛУКА АНГЕЛОВ
2015-11-30 14:09:28СТАНИСЛАВ ЛУКА АНГЕЛОВ
STANISLAV LUKA ANGELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
2015-01-07 14:24:49ФАРМПРО ЕООД
FARMPRO EOOD
DebtorOverSecureClaims
2015-01-07 14:24:49УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
UNIKREDIT BULBANK AD
AtPawnCreditors
2008-02-05 10:29:46ФАРМПРО
FARMPRO
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-02-05 10:29:46ФАРМПРО ЕООД
FARMPRO EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ИНДУСТРИАЛЕН ПТИЦЕКЛАНИЦА
2008-02-05 10:29:46ФАРМПРО ЕООД
FARMPRO EOOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКО- КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРОДАЖБА НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, ПРОМИШЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПОСЛЕДВАЩА ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, ИЗКУПУВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ/ БЕЗ ДИВЕЧОВИ КОЖИ/ , ПРОМИШЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ И СТОКИ ЗА БИТА, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ЧРЕЗ ВНОС , ИЗНОС, ОБМЕННИ, БАРТЕРНИ, КОМИСИОННИ, РЕЕКСПОРТНИ, ЛИЗИНГОВИ И ДРУГИ СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ, СТРОИТЕЛСТВО НА ВСЯКАКЪВ ВИД ОБЕКТИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЖИЛИЩНИ И СТОПАНСКИ СГРАДИ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА / БЕЗ ПОЩА/ ДЕЙНОСТ, ПОСРЕДНИЧЕСКА И ДИСТРИБУТОРСКА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ИЛИ НОРМАТИВЕН АКТ, КОЯТО ПО ПРЕДМЕТ И ОБЕМ ИЗИСКВА ДА СЕ ВОДИ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ЗА ТЕЗИ ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ- СЛЕД НЕГОВОТО ПРИДОБИВАНЕ.
2008-02-05 10:29:46АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ANGEL IVANOV ANGELOV
Manager
2008-02-05 10:29:46АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ANGEL IVANOV ANGELOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ФАРМПРО FARMPRO (ЕИК: 123761581)
Check other registries about the company ФАРМПРО FARMPRO (ID: 123761581)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More