Събития с лица свързани с компанията КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ (ЕИК: 124000515)
Events with persons connected to the company KOMPANIYA ZA INZHENERING I RAZVITIE (ID: 124000515)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 124000515)
Към 2020-01-23 05:06:32 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 05:06:32 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-01-18 12:00:57КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ АД
KOMPANIYA ZA INZHENERING I RAZVITIE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2015-07-03 14:25:20Катя Николова Алексиева
Katya Nikolova Aleksieva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-07-03 14:25:20НИКОЛАЙ ИВАНОВ РАДЕВ
NIKOLAY IVANOV RADEV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-01 13:23:59КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ АД
KOMPANIYA ZA INZHENERING I RAZVITIE AD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ И АКЦИИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ ЗА КОЯТО НЯМА ЗАБРАНА СЪС ЗАКОН
2010-06-26 14:03:59КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ АД
KOMPANIYA ZA INZHENERING I RAZVITIE AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 пл. СВОБОДА 8, х-л БЪЛГАРИЯ
2009-02-25 13:38:56МИЛЧО ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ
MILCHO DIMITROV KOVACHEV
BranchManagers
2009-01-22 11:38:29КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ АД
KOMPANIYA ZA INZHENERING I RAZVITIE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-06-30 16:24:38КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ АД
KOMPANIYA ZA INZHENERING I RAZVITIE AD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА ВЪЗЛИ И АГРЕГАТИ ЗА ЕЛЕКТРО И МОТОКАРИ, ДВИГАТЕЛНИ МОСТОВЕ, САМОХОДНИ ТРАКТОРИ И ДР., ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ПРЕРАБОТКА И ОБРАБОТКА НА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ; ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ И АКЦИИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ ЗА КОЯТО НЯМА ЗАБРАНА СЪС ЗАКОН
2008-06-30 16:24:38ГАЛИНА ИВАНОВА БОРИСОВА-ВИЧЕВА
GALINA IVANOVA BORISOVA-VICHEVA
Director
2008-03-27 10:35:24МИЛЧО ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ
MILCHO DIMITROV KOVACHEV
BranchManagers
2008-02-25 16:07:57КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ
KOMPANIYA ZA INZHENERING I RAZVITIE
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-25 16:07:57КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ АД
KOMPANIYA ZA INZHENERING I RAZVITIE AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9301 ул. АНГЕЛ СТОЯНОВ 1
2008-02-25 16:07:57КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ АД
KOMPANIYA ZA INZHENERING I RAZVITIE AD
SubjectOfActivity
ПPOИЗBOДCTBO HA BЬЗЛИ И AГPEГATИ ЗA EЛEKTPOMOTOKAPИ, ДBИГATEЛHИ MOCTOBE, CAMOXOДHИ TPAKTOPИ И ДPУГИ, TЬPГOBИЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPEPAБOTKA И OБPAБOTKA HA ЧEPHИ И ЦBETHИ METAЛИ, KAKTO И BCЯKAKBA ДPУГA ДEЙHOCT, ЗA KOЯTO HЯMA ЗAБPAHA CЬC ЗAKOH.
2008-02-25 16:07:57МИЛЧО ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ
MILCHO DIMITROV KOVACHEV
Representative
2008-02-25 16:07:57МИЛЧО ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ
MILCHO DIMITROV KOVACHEV
Director
2008-02-25 16:07:57АТАНАС СТОЯНОВ ТОМОВ
ATANAS STOYANOV TOMOV
Director
2008-02-25 16:07:57КАТЯ НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА
KATYA NIKOLOVA ALEKSIEVA
Director
2008-02-25 16:07:57КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ АД
KOMPANIYA ZA INZHENERING I RAZVITIE AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ KOMPANIYA ZA INZHENERING I RAZVITIE (ЕИК: 124000515)
Check other registries about the company КОМПАНИЯ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ И РАЗВИТИЕ KOMPANIYA ZA INZHENERING I RAZVITIE (ID: 124000515)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More