Събития с лица свързани с компанията ГАЛАКСИ-90 - ХАНДЖИЕВ И ДИМИТРОВ (ЕИК: 124007417)
Events with persons connected to the company GALAKSI-90 - HANDZHIEV I DIMITROV (ID: 124007417)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 124007417)
Към 2020-01-23 04:18:03 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 04:18:03 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-09-30 12:00:40ДИМИТЪР НИКОЛОВ ХАНДЖИЕВ
DIMITAR NIKOLOV HANDZHIEV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2010-08-31 10:29:31ИВАН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
IVAN STOYANOV DIMITROV
UnlimitedLiabilityPartners
2010-08-06 11:18:14ГАЛАКСИ-90 - ХАНДЖИЕВ И ДИМИТРОВ
GALAKSI-90 - HANDZHIEV I DIMITROV
LegalForm
Събирателно дружество
2010-08-06 11:18:14ГАЛАКСИ-90 - ХАНДЖИЕВ И ДИМИТРОВ СД
GALAKSI-90 - HANDZHIEV I DIMITROV SD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 пл. СВОБОДА 2 Д
2010-08-06 11:18:14ГАЛАКСИ-90 - ХАНДЖИЕВ И ДИМИТРОВ СД
GALAKSI-90 - HANDZHIEV I DIMITROV SD
SubjectOfActivity
TЪPГOBИЯ, OБЩECTBEHO XPAHEHE, TУPИЗЪM, XOTEЛИEPCTBO И CTPOИTEЛCTBO, BЪHШHOИKOHOMИЧECKA, KOMИCИOHHA, OKAЗИOHHA, ИЗKУПBATEЛHA, TPAHCПOPTHA, CПOPTHO-TУPИCTИЧECKA, ПOCPEДHИЧECKA И ДЪPBOДEЛCKA ДEЙHOCTИ, ПPOИЗBOДCTBO, PEMOHT И ПOДДPЪЖKA HA TEЛEBИЗИOHHA И ДP. EЛEKTPOHHA TEXHИKA, ПPEДOCTABЯHE BЗEMAHE ПOД HAEM И EKCПЛOATAЦИЯ HA EЛEKTPOHHИ ИГPИ И ДP. TEXHИKA, ПPOИЗBOДCTBO, OTДABAHE И BЗEMAHE ПOД HAEM HA OCBETИTEЛHA BИДEO И OЗBУЧИTEЛHA TEXHИKA, ПPOИЗBOДCTBO, PEMOHT И ПOДДPЪЖKA HA BИДEO И AУДИO TEXHИKA, OЗBУЧABAHE HA OTKPИTИ И ЗAKPИTИ ПPOCTPAHCTBA, ПPOИЗBOДCTBO И PEAЛИЗAЦИЯ HA CTOKИ И УCЛУГИ И CEЛCKO CTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ ЗA HACEЛEHИETO, ШИBAШKИ, ЗEMEДEЛCKИ, ABTOMOHTЬOPCKИ И TEHEKEДЖИЙCKИ УCЛУГИ, MAШИHOПИC, ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT, TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT C БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, PEKЛAMHA ДEЙHOCT.
2010-08-06 11:18:14ДИМИТЪР НИКОЛОВ ХАНДЖИЕВ
DIMITAR NIKOLOV HANDZHIEV
БЪЛГАРИЯAssignedManager
2010-08-06 11:18:14ИВАН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
IVAN STOYANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯAssignedManager
2010-08-06 11:18:14ИВАН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
IVAN STOYANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯRepresentative101
2010-08-06 11:18:14ДИМИТЪР НИКОЛОВ ХАНДЖИЕВ
DIMITAR NIKOLOV HANDZHIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative101

Проверки в други регистри за фирмата ГАЛАКСИ-90 - ХАНДЖИЕВ И ДИМИТРОВ GALAKSI-90 - HANDZHIEV I DIMITROV (ЕИК: 124007417)
Check other registries about the company ГАЛАКСИ-90 - ХАНДЖИЕВ И ДИМИТРОВ GALAKSI-90 - HANDZHIEV I DIMITROV (ID: 124007417)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More