Събития с лица свързани с компанията АВТОСЕРВИЗ - КРАСИМИР ПАСКАЛЕВ (ЕИК: 124517772)
Events with persons connected to the company AVTOSERVIZ - KRASIMIR PASKALEV (ID: 124517772)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 124517772)
Към 2020-01-29 16:48:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 16:48:22 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-12-17 14:59:01АВТОСЕРВИЗ - КРАСИМИР ПАСКАЛЕВ
AVTOSERVIZ - KRASIMIR PASKALEV
LegalForm
Едноличен търговец
2010-12-17 14:59:01АВТОСЕРВИЗ - КРАСИМИР ПАСКАЛЕВ ЕТ
AVTOSERVIZ - KRASIMIR PASKALEV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2010-12-17 14:59:01АВТОСЕРВИЗ - КРАСИМИР ПАСКАЛЕВ ЕТ
AVTOSERVIZ - KRASIMIR PASKALEV ET
SubjectOfActivity
ABTOCEPBИЗHИ УCЛУГИ, TPAHCПOPTHИ И CПEДИTOPCKИ CДEЛKИ, ПOKУПKA HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH ИЛИ ПPEPAБOTEH BИД B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA И TЬPГOBИЯ C PACTИTEЛHA И ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, KOMПЛEKCHИ TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ, PECTOPAHTЬOPCKИ И XOTEЛИEPCKИ УCЛУГИ/CЛEД CЬOTBETEH ЛИЦEHЗ/.
2010-12-17 14:59:01КРАСИМИР ПАСКАЛЕВ ПАНАЙОТОВ
KRASIMIR PASKALEV PANAYOTOV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата АВТОСЕРВИЗ - КРАСИМИР ПАСКАЛЕВ AVTOSERVIZ - KRASIMIR PASKALEV (ЕИК: 124517772)
Check other registries about the company АВТОСЕРВИЗ - КРАСИМИР ПАСКАЛЕВ AVTOSERVIZ - KRASIMIR PASKALEV (ID: 124517772)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More