Събития с лица свързани с компанията ТЕМИ (ЕИК: 124673198)
Events with persons connected to the company TEMI (ID: 124673198)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 124673198)
Към 2020-01-26 12:58:47 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 12:58:47 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-05-10 11:09:52ТЕМИ
TEMI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-05-10 11:09:52ТЕМИ ЕООД
TEMI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 пл. СВОБОДА 9 бл. 29 вх.Г ап.1
2008-05-10 11:09:52ТЕМИ ЕООД
TEMI EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ВЪНШНО- И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ,СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ,СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ,СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ (СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ), ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, РЕКЛАМНИ,ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, ИЗКУПУВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО,ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,ВКЛ. ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО (СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ), ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ,СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ПОКУПКА,СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА,КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ,ДОПУСТИМИ ОТ ЗАКОНА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ ЛИЦЕНЗ,ПРИ НУЖДА.
2008-05-10 11:09:52АНАТОЛИ МИХАЙЛОВ РАЙНОВ
ANATOLI MIHAYLOV RAYNOV
Manager
2008-05-10 11:09:52АНАТОЛИ МИХАЙЛОВ РАЙНОВ
ANATOLI MIHAYLOV RAYNOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ТЕМИ TEMI (ЕИК: 124673198)
Check other registries about the company ТЕМИ TEMI (ID: 124673198)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More