Събития с лица свързани с компанията БАЛЧИШКИ ПЪТ (ЕИК: 124708674)
Events with persons connected to the company BALCHISHKI PAT (ID: 124708674)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 124708674)
Към 2020-01-26 11:04:08 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 11:04:08 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-06-22 12:26:04Калоян Тонев Икономов
Kaloyan Tonev Ikonomov
БЪЛГАРИЯLiquidator
2009-06-16 14:53:16КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-06-16 14:53:16ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА
EVA TONEVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-06-16 14:53:16КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-16 14:53:16(ОБЩ ДЯЛ) КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ, ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА, ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА
(OBSHT DYAL) KALOYAN TONEV IKONOMOV, EVA TONEVA IKONOMOVA, ELENA NIKOLOVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-16 14:53:16ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА
ELENA NIKOLOVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-16 14:53:16ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА
EVA TONEVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2008-03-18 15:04:43БАЛЧИШКИ ПЪТ
BALCHISHKI PAT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-18 15:04:43БАЛЧИШКИ ПЪТ ООД
BALCHISHKI PAT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Шабла 9680 ул.П.БЪЛГАРАНОВ 8
2008-03-18 15:04:43БАЛЧИШКИ ПЪТ ООД
BALCHISHKI PAT OOD
SubjectOfActivity
ПРОЕКТАНТСКА-ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТОПЛАНОВЕ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ВЯТЪРНА ЕНЕРГИЯ И ДРУГИ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ В БЪЛГАРИЯ, ПРИДОБИВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА ИМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО, И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ СЛЕД ЛИЦЕНЗ ПРИ ИЗИСКВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНЕ.
2008-03-18 15:04:43ТОНИ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
TONI GEORGIEV IKONOMOV
Manager
2008-03-18 15:04:43ТОНИ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
TONI GEORGIEV IKONOMOV
Partner
2008-03-18 15:04:43КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата БАЛЧИШКИ ПЪТ BALCHISHKI PAT (ЕИК: 124708674)
Check other registries about the company БАЛЧИШКИ ПЪТ BALCHISHKI PAT (ID: 124708674)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More