Събития с лица свързани с компанията ПЕРИНЕЯ - БАЛЧИК (ЕИК: 124716710)
Events with persons connected to the company PERINEYA - BALCHIK (ID: 124716710)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 124716710)
Към 2020-01-26 10:53:10 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 10:53:10 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-16 16:08:43СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ДИРЕКЦИЯ РЕВИЗИИ И СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
STOLICHNA OBSHTINA, DIREKTSIYA REVIZII I SABIRANE NA VZEMANIYA
Distraint
2018-02-16 16:08:43ПЕРИНЕЯ - БАЛЧИК ООД
PERINEYA - BALCHIK OOD
Distraints
2018-02-16 16:08:43Минчо Иванов Драгоманов
Mincho Ivanov Dragomanov
БЪЛГАРИЯDescription406
2011-07-28 22:38:06ГРИША НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ
GRISHA NIKOLAEV ANGELOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-07-28 22:38:06СИ АЙ БИ ХОЛДИНГ АД
SI AY BI HOLDING AD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-28 22:38:06КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-28 22:38:06МИНЧО ИВАНОВ ДРАГОМАНОВ
MINCHO IVANOV DRAGOMANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-28 22:38:06КСЕМК България Груп ЕООД
KSEMK Balgariya Grup EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-28 22:38:06ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
PLAMEN YORDANOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-28 22:38:06МИНЧО ИВАНОВ ДРАГОМАНОВ
MINCHO IVANOV DRAGOMANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Sell to: СИ АЙ БИ ХОЛДИНГ АД
2011-07-28 22:38:06СИ АЙ БИ ХОЛДИНГ АД
SI AY BI HOLDING AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: МИНЧО ИВАНОВ ДРАГОМАНОВ
2011-07-28 22:38:06ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
PLAMEN YORDANOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Sell to: СИ АЙ БИ ХОЛДИНГ АД
2011-07-28 22:38:06СИ АЙ БИ ХОЛДИНГ АД
SI AY BI HOLDING AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
2011-07-28 22:38:06КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1950 Sell to: СИ АЙ БИ ХОЛДИНГ АД
2011-07-28 22:38:06СИ АЙ БИ ХОЛДИНГ АД
SI AY BI HOLDING AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1950 Buy from: КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
2011-07-28 22:38:06МИНЧО ИВАНОВ ДРАГОМАНОВ
MINCHO IVANOV DRAGOMANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Sell to: КСЕМК България Груп ЕООД
2011-07-28 22:38:06КСЕМК България Груп ЕООД
KSEMK Balgariya Grup EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Buy from: МИНЧО ИВАНОВ ДРАГОМАНОВ
2011-07-28 22:38:06ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
PLAMEN YORDANOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Sell to: КСЕМК България Груп ЕООД
2011-07-28 22:38:06КСЕМК България Груп ЕООД
KSEMK Balgariya Grup EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Buy from: ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
2011-07-28 22:38:06КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
400 Sell to: КСЕМК България Груп ЕООД
2011-07-28 22:38:06КСЕМК България Груп ЕООД
KSEMK Balgariya Grup EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
400 Buy from: КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
2011-05-30 15:16:12ПЕРИНЕЯ - БАЛЧИК ООД
PERINEYA - BALCHIK OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Тополи 9140 УЛ.ЙОРДАН НИКОЛОВ 1
2011-05-30 15:16:12КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-05-30 15:16:12ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
PLAMEN YORDANOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-05-30 15:16:12МИНЧО ИВАНОВ ДРАГОМАНОВ
MINCHO IVANOV DRAGOMANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-05-30 15:16:12ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА
EVA TONEVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Sell to: КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
2011-05-30 15:16:12КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Buy from: ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА
2011-05-30 15:16:12ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА
ELENA NIKOLOVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Sell to: КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
2011-05-30 15:16:12КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Buy from: ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА
2011-05-30 15:16:122/3 ОТ ОБЩ ДЯЛ ПРИТЕЖАВАН ОТ ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА, ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА
2/3 OT OBSHT DYAL PRITEZHAVAN OT EVA TONEVA IKONOMOVA, ELENA NIKOLOVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
2011-05-30 15:16:12КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: 2/3 ОТ ОБЩ ДЯЛ ПРИТЕЖАВАН ОТ ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА, ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА
2011-05-30 15:16:12КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-12 13:57:06ПЕРИНЕЯ - БАЛЧИК
PERINEYA - BALCHIK
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-05-12 13:57:06КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-12 13:57:06ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА
EVA TONEVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-12 13:57:06ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА
EVA TONEVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-12 13:57:06КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-12 13:57:06КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ-7802050980,ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА-8009231216,ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА,, като съпритежателите на добщия дял ще бъдат представлявани от КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV-7802050980,EVA TONEVA IKONOMOVA-8009231216,ELENA NIKOLOVA IKONOMOVA,, kato sapritezhatelite na dobshtiya dyal shte badat predstavlyavani ot KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-12 13:57:06ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА
ELENA NIKOLOVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-12 13:57:06ТОНИ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
TONI GEORGIEV IKONOMOV
SoleCapitalOwner
2009-05-12 13:57:06ТОНИ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
TONI GEORGIEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Sell to: КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
2009-05-12 13:57:06КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Buy from: ТОНИ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
2009-05-12 13:57:06ТОНИ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
TONI GEORGIEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Sell to: КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ-7802050980,ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА-8009231216,ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА
2009-05-12 13:57:06КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ-7802050980,ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА-8009231216,ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА
KALOYAN TONEV IKONOMOV-7802050980,EVA TONEVA IKONOMOVA-8009231216,ELENA NIKOLOVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Buy from: ТОНИ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
2009-05-12 13:57:06ТОНИ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
TONI GEORGIEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Sell to: ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА
2009-05-12 13:57:06ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА
ELENA NIKOLOVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Buy from: ТОНИ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
2009-05-12 13:57:06ТОНИ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
TONI GEORGIEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА
2009-05-12 13:57:06ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА
EVA TONEVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ТОНИ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
2008-06-18 11:04:19ПЕРИНЕЯ - БАЛЧИК ООД
PERINEYA - BALCHIK OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Тополи 9140 ул. ЙОРДАН НИКОЛОВ 1
2008-06-18 10:56:09ПЕРИНЕЯ - БАЛЧИК
PERINEYA - BALCHIK
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-06-18 10:56:09ПЕРИНЕЯ - БАЛЧИК ООД
PERINEYA - BALCHIK OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Шабла 9680 ул. СРЕДНА ГОРА 8
2008-06-18 10:56:09ПЕРИНЕЯ - БАЛЧИК ООД
PERINEYA - BALCHIK OOD
SubjectOfActivity
ПPOEKTAHTCKA-ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT, OCЪЩECTBЯBAHE HA ПPOEKTOПЛAHOBE ЗA ПOЛЗBAHETO HA BЯTЪPHA EHEPГИЯ B БЪЛГAPИЯ, ПPИДOБИBAHETO HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ ЗA PAЗPAБOTBAHE HA EHEPГИЙHИ ПPOEKTИ, KAKTO И ИЗBЪPШBAHETO HA CTPOИTEЛHA ДEЙHOCT И ДPУГИ ДEЙHOCTИ HEOБXOДИMИ ЗA OCЪЩECTBЯBAHETO И EKCПЛOATAЦИЯTA ИM ПPИ ПPOИЗBOДCTBOTO, TPAHCФOPMИPAHE И ПPOДAЖБA HA EЛEKTPOEHEPГИЯ /CЛEД ЛИЦEHЗ И ПPИ ИЗИCKBAHE ЗA ЛИЦEHЗИPAHE/, CЪЩO И ДPУГИ ДEЙHOCTИ HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKOH.
2008-06-18 10:56:09ТОНИ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
TONI GEORGIEV IKONOMOV
Manager
2008-06-18 10:56:09ТОНИ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
TONI GEORGIEV IKONOMOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПЕРИНЕЯ - БАЛЧИК PERINEYA - BALCHIK (ЕИК: 124716710)
Check other registries about the company ПЕРИНЕЯ - БАЛЧИК PERINEYA - BALCHIK (ID: 124716710)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More