Събития с лица свързани с компанията АБ СЕРВИЗ (ЕИК: 126552170)
Events with persons connected to the company AB SERVIZ (ID: 126552170)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 126552170)
Към 2020-02-18 18:42:38 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:42:38 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-11-07 16:40:58ТРИФОН БОНЕВ ТРИФОНОВ
TRIFON BONEV TRIFONOV
БЪЛГАРИЯManager
2016-11-07 16:40:58ТЕНЧО ПАСКОВ ПАСКОВ
TENCHO PASKOV PASKOV
БЪЛГАРИЯManager
2016-01-22 14:46:07ПЪТСТРОЙ - 97
PATSTROY - 97
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-01-22 14:46:07АБ АД
AB AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ПЪТСТРОЙ-97 АД
2016-01-22 14:46:07ПЪТСТРОЙ-97 АД
PATSTROY-97 AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: АБ АД
2015-11-24 15:34:35Елена Господинова Атанасова
Elena Gospodinova Atanasova
Distraints
2015-11-18 11:06:03АБ АД
AB AD
БЪЛГАРИЯDescription406
2015-10-30 15:37:24АБ АД
AB AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-10-30 15:37:24ТЕНЬО ЛАЧЕВ ТЕНЕВ
TENXO LACHEV TENEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: АБ АД
2015-10-30 15:37:24АБ АД
AB AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ТЕНЬО ЛАЧЕВ ТЕНЕВ
2014-05-23 14:18:26АКТИВ БИЛДИНГ СЕРВИЗ ЕООД
AKTIV BILDING SERVIZ EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. СЪЕДИНЕНИЕ 62
2014-02-26 12:01:58АКТИВ БИЛДИНГ СЕРВИЗ ЕООД
AKTIV BILDING SERVIZ EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БЪЛГАРИЯ 102, Бизнес център Белисимо, офис № 12
2014-02-07 17:31:51АКТИВ БИЛДИНГ СЕРВИЗ ЕООД
AKTIV BILDING SERVIZ EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. МУРГАШ 10
2013-10-15 16:11:12АКТИВ БИЛДИНГ СЕРВИЗ ЕООД
AKTIV BILDING SERVIZ EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БЪЛГАРИЯ 102 Бизнес център Белисимо, офис № 12
2013-08-26 10:42:32АБ СЕРВИЗ ЕООД
AB SERVIZ EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. МУРГАШ 10
2013-08-26 10:42:32ТЕНЬО ЛАЧЕВ ТЕНЕВ
TENXO LACHEV TENEV
БЪЛГАРИЯManager
2013-08-26 10:42:32ТЕНЬО ЛАЧЕВ ТЕНЕВ
TENXO LACHEV TENEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-08-26 10:42:32АБ ТРАНСПОРТ ЕООД
AB TRANSPORT EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ТЕНЬО ЛАЧЕВ ТЕНЕВ
2013-08-26 10:42:32ТЕНЬО ЛАЧЕВ ТЕНЕВ
TENXO LACHEV TENEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: АБ ТРАНСПОРТ ЕООД
2013-08-05 12:08:47ДРАГАН ДЕЛЧЕВ КАРАБЕЛОВ
DRAGAN DELCHEV KARABELOV
БЪЛГАРИЯManager
2013-08-05 12:08:47АБ ТРАНСПОРТ
AB TRANSPORT
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-08-05 12:08:47АБАД
ABAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: АБ ТРАНСПОРТ ЕООД
2013-08-05 12:08:47АБ ТРАНСПОРТ ЕООД
AB TRANSPORT EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: АБАД
2013-01-15 13:59:18ТЕЛЯТ САЛИ ХАСАН
TELYAT SALI HASAN
БЪЛГАРИЯManager
2008-07-11 16:30:59АБ СЕРВИЗ
AB SERVIZ
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-07-11 16:30:59АБ СЕРВИЗ ЕООД
AB SERVIZ EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. СЪЕДИНЕНИЕ 38
2008-07-11 16:30:59АБ СЕРВИЗ ЕООД
AB SERVIZ EOOD
SubjectOfActivity
Ремонтна дейност на автомобили и пътно-строителни машини и покупко-продажба на петролни продукти и дериватите от тях.
2008-07-11 16:30:59ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ПАНДУЛЕВ
VENTSISLAV IVANOV PANDULEV
Manager
2008-07-11 16:30:59АБ АД
AB AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АБ СЕРВИЗ AB SERVIZ (ЕИК: 126552170)
Check other registries about the company АБ СЕРВИЗ AB SERVIZ (ID: 126552170)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More