Събития с лица свързани с компанията АБ ТРАНСПОРТ (ЕИК: 126552206)
Events with persons connected to the company AB TRANSPORT (ID: 126552206)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 126552206)
Към 2020-02-29 04:56:11 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 04:56:11 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-02-11 12:22:31АБ ТРАНСПОРТ ЕООД
AB TRANSPORT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. МУРГАШ 10
2014-02-11 12:22:31ТЕНЬО ЛАЧЕВ ТЕНЕВ
TENXO LACHEV TENEV
БЪЛГАРИЯManager
2014-02-11 12:22:31ТЕНЬО ЛАЧЕВ ТЕНЕВ
TENXO LACHEV TENEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-02-11 12:22:31ЗДРАВКО СТАНИМИРОВ МИЛЕВ
ZDRAVKO STANIMIROV MILEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ТЕНЬО ЛАЧЕВ ТЕНЕВ
2014-02-11 12:22:31ТЕНЬО ЛАЧЕВ ТЕНЕВ
TENXO LACHEV TENEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ЗДРАВКО СТАНИМИРОВ МИЛЕВ
2013-08-13 12:47:11АБ ТРАНСПОРТ ЕООД
AB TRANSPORT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. Оборище 66 А
2013-08-13 12:47:11ЗДРАВКО СТАНИМИРОВ МИЛЕВ
ZDRAVKO STANIMIROV MILEV
БЪЛГАРИЯManager
2013-08-13 12:47:11ЗДРАВКО СТАНИМИРОВ МИЛЕВ
ZDRAVKO STANIMIROV MILEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-08-13 12:47:11ДРАГАН ДЕЛЧЕВ КАРАБЕЛОВ
DRAGAN DELCHEV KARABELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ЗДРАВКО СТАНИМИРОВ МИЛЕВ
2013-08-13 12:47:11ЗДРАВКО СТАНИМИРОВ МИЛЕВ
ZDRAVKO STANIMIROV MILEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ДРАГАН ДЕЛЧЕВ КАРАБЕЛОВ
2013-02-28 15:12:15АБ ТРАНСПОРТ ЕООД
AB TRANSPORT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Бул. Княз Александър Дондуков 22 Б
2013-02-28 15:12:15ДРАГАН ДЕЛЧЕВ КАРАБЕЛОВ
DRAGAN DELCHEV KARABELOV
БЪЛГАРИЯManager
2013-02-28 15:12:15ДРАГАН ДЕЛЧЕВ КАРАБЕЛОВ
DRAGAN DELCHEV KARABELOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-02-28 15:12:15АБАД
ABAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ДРАГАН ДЕЛЧЕВ КАРАБЕЛОВ
2013-02-28 15:12:15ДРАГАН ДЕЛЧЕВ КАРАБЕЛОВ
DRAGAN DELCHEV KARABELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: АБАД
2012-11-05 17:18:13ПЕТРОМАКС СЕКЮРИТИ ГРУП
PETROMAKS SEKYURITI GRUP
Distraints
2012-10-30 14:11:21АБ
AB
Description406
2012-07-28 10:37:12АБ ТРАНСПОРТ ЕООД
AB TRANSPORT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ЖК Гоце Делчев ул. Славовица 24Е А
2012-07-28 10:37:12АБ ТРАНСПОРТ ЕООД
AB TRANSPORT EOOD
SubjectOfActivity
Превозна и транспортна дейност с товарни и други автомобили, отдаване на автомобили под наем, както и друга незабранена от закона дейност.
2012-07-28 10:37:12СТАНИМИР РУСИНОВ МИЛЕВ
STANIMIR RUSINOV MILEV
БЪЛГАРИЯManager
2008-07-14 13:45:42АБ ТРАНСПОРТ
AB TRANSPORT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-07-14 13:45:42АБ ТРАНСПОРТ ЕООД
AB TRANSPORT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул.СЪЕДИНЕНИЕ 38
2008-07-14 13:45:42АБ ТРАНСПОРТ ЕООД
AB TRANSPORT EOOD
SubjectOfActivity
Превозна и транспортна дейност с товарни автомобили
2008-07-14 13:45:42ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ПАНДУЛЕВ
VENTSISLAV IVANOV PANDULEV
Manager
2008-07-14 13:45:42АБ
AB
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АБ ТРАНСПОРТ AB TRANSPORT (ЕИК: 126552206)
Check other registries about the company АБ ТРАНСПОРТ AB TRANSPORT (ID: 126552206)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More