Събития с лица свързани с компанията АБМ (ЕИК: 126572319)
Events with persons connected to the company ABM (ID: 126572319)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 126572319)
Към 2020-02-29 04:30:17 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 04:30:17 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 2 обществени поръчки за 55 026,77 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-03-24 11:47:24Сабахтин Юсуф Алиш
Sabahtin YUsuf Alish
БЪЛГАРИЯManager
2010-12-09 15:29:10Георги Цветанов Мандаров
Georgi TSvetanov Mandarov
БЪЛГАРИЯManager
2010-12-09 15:29:10Сабахтин Юсуф Алиш
Sabahtin YUsuf Alish
БЪЛГАРИЯPartner
2010-12-09 15:29:10Георги Митев Саръкостов
Georgi Mitev Sarakostov
БЪЛГАРИЯPartner
2010-12-09 15:29:10Марина Милкова Армутлиева
Marina Milkova Armutlieva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: Георги Митев Саръкостов
2010-12-09 15:29:10Георги Митев Саръкостов
Georgi Mitev Sarakostov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: Марина Милкова Армутлиева
2010-12-09 15:29:10АБМ ООД
ABM OOD
SubjectOfActivity
ДОСТАВКА НА ГОРИВА, БИТУМИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ; ПРОДАЖБА НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ /ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРОГРАМИРАНЕ/, ЕЛЕКТРОНИКА И КОНСУМАТИВИ КЪМ ТЯХ; РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ВЪНШНО-ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ/ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ НА ЧЛ.2 Т.3 ОТ ТЗ/, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; СТРОИТЕЛСТВО-ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИ, ТЪРГОВСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ, ЛУКСОЗНИ РЕМОНТИ, АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ; ЛИЗИНГ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2009-09-15 10:32:53АБМ
ABM
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-09-15 10:32:53АБМ ООД
ABM OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. Съединение 38
2009-09-15 10:32:53АБМ ООД
ABM OOD
SubjectOfActivity
Доставка на горива, битуми и всички видове петролни продукти, продажба на компютърни системи, софтуерни продукти /включително и програмиране/, електроника и консумативи към тях, ремонт и поддръжка на компютърна техника, както и покупка на стоки и други вещи, незабранени със закон с цел продажбата им в страната и чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажбата им в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, както и други, незабранени от закона дейности.
2009-09-15 10:32:53МАРИНА МИЛКОВА АРМУТЛИЕВА
MARINA MILKOVA ARMUTLIEVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-09-15 10:32:53МАРИНА МИЛКОВА АРМУТЛИЕВА
MARINA MILKOVA ARMUTLIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-09-15 10:32:53САБАХТИН ЮСУФ АЛИШ
SABAHTIN YUSUF ALISH
БЪЛГАРИЯPartner
2009-09-15 10:32:53АБ АД
AB AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: МАРИНА МИЛКОВА АРМУТЛИЕВА
2009-09-15 10:32:53МАРИНА МИЛКОВА АРМУТЛИЕВА
MARINA MILKOVA ARMUTLIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: АБ АД
2009-09-15 10:32:53АБ АД
AB AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: САБАХТИН ЮСУФ АЛИШ
2009-09-15 10:32:53САБАХТИН ЮСУФ АЛИШ
SABAHTIN YUSUF ALISH
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: АБ АД
2009-09-15 10:32:53АБ АД
AB AD
SoleCapitalOwner
2008-07-11 15:58:37АБМ
ABM
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-07-11 15:58:37АБМ ООД
ABM OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул.СЪЕДИНЕНИЕ 38
2008-07-11 15:58:37АБМ ООД
ABM OOD
SubjectOfActivity
ДОСТАВКА НА ГОРИВА, БИТУМИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ. ПРОДАЖБА НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ /ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРОГРАМИРАНЕ/, ЕЛЕКТРОНИКА И КОНСУМАТИВИ КЪМ ТЯХ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, КАКТО И ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.
2008-07-11 15:58:37ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ПАНДУЛЕВ
VENTSISLAV IVANOV PANDULEV
Manager
2008-07-11 15:58:37АБ АД
AB AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АБМ ABM (ЕИК: 126572319)
Check other registries about the company АБМ ABM (ID: 126572319)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More