Събития с лица свързани с компанията СТРАТИЕВИ-2003 (ЕИК: 126625736)
Events with persons connected to the company STRATIEVI-2003 (ID: 126625736)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 126625736)
Към 2020-01-17 23:48:49 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-17 23:48:49 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 24 обществени поръчки за 13 164 538,96 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-05-07 10:00:52СТРАТИЕВИ-2003
STRATIEVI-2003
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-05-07 10:00:52СТРАТИЕВИ-2003 ООД
STRATIEVI-2003 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. ЦАР СИМЕОН 87
2009-05-07 10:00:52СТРАТИЕВИ-2003 ООД
STRATIEVI-2003 OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1391 ЦАР СИМЕОН 87
2009-05-07 10:00:52СТРАТИЕВИ-2003 ООД
STRATIEVI-2003 OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; CKЛAДOBИ CДEЛKИ; ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ; CTOKOB KOHTPOЛ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ И ИMПPECAPCKИ УCЛУГИ, ИЗBЬPШBAHИ ПOД ФOPMATA HA ПPEДПPИЯTИE; XOTEЛИEPCTBO /C ИЗKЛ. HA ЧЛ.2 T.3 OT TЗ/; ИЗBЬPШBAHE HA CTPOИTEЛCTBO И CTPOИTEЛHИ УCЛУГИ ПOД ФOPMATA HA ПPEДПPИЯTИE; ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; ЛИЗИHГ.
2009-05-07 10:00:52ПЕТЮ ЗАХАРИЕВ СТРАТИЕВ
PETYU ZAHARIEV STRATIEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-07 10:00:52ЕМИЛИЯ ВЕЛИКОВА СТРАТИЕВА
EMILIYA VELIKOVA STRATIEVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-07 10:00:52ПЕТЮ ЗАХАРИЕВ СТРАТИЕВ
PETYU ZAHARIEV STRATIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-07 10:00:52ЕМИЛИЯ ВЕЛИКОВА СТРАТИЕВА
EMILIYA VELIKOVA STRATIEVA
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата СТРАТИЕВИ-2003 STRATIEVI-2003 (ЕИК: 126625736)
Check other registries about the company СТРАТИЕВИ-2003 STRATIEVI-2003 (ID: 126625736)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More