Събития с лица свързани с компанията БАЗАЛТ (ЕИК: 126625768)
Events with persons connected to the company BAZALT (ID: 126625768)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 126625768)
Към 2020-02-18 16:41:37 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:41:37 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-01-23 10:25:55ТРИФОН БОНЕВ ТРИФОНОВ
TRIFON BONEV TRIFONOV
БЪЛГАРИЯManager
2017-01-23 10:25:55ТЕНЧО ПАСКОВ ПАСКОВ
TENCHO PASKOV PASKOV
БЪЛГАРИЯManager
2016-08-29 18:02:48АБ АД
AB AD
DebtorOverSecureClaim
2016-08-29 18:02:48БАЗАЛТ ЕООД
BAZALT EOOD
DebtorOverSecureClaims
2016-08-29 18:02:48ПСК ДЕТЕЛИНА ЕООД
PSK DETELINA EOOD
DebtorOverSecureClaim
2016-08-19 16:22:09БАЗАЛТ ЕООД
BAZALT EOOD
DebtorOverSecureClaim
2016-08-19 16:22:09БАЗАЛТ ЕООД
BAZALT EOOD
DebtorOverSecureClaims
2016-08-19 16:22:09Българска банка за развитие АД
Balgarska banka za razvitie AD
AtPawnCreditor
2016-08-19 16:22:09БАЗАЛТ ЕООД
BAZALT EOOD
AtPawnCreditors
2015-01-16 14:22:59АБ ТРАНС ЕООД
AB TRANS EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-01-16 14:22:59АКТИВ БИЛДИНГ СЕРВИЗ ЕООД
AKTIV BILDING SERVIZ EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: АБ ТРАНС ЕООД
2015-01-16 14:22:59АБ ТРАНС ЕООД
AB TRANS EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: АКТИВ БИЛДИНГ СЕРВИЗ ЕООД
2014-01-23 14:10:14АКТИВ БИЛДИНГ СЕРВИЗ
AKTIV BILDING SERVIZ
DebtorOverSecureClaims
2014-01-23 14:10:14СЕМИТА БИЛД
SEMITA BILD
AtPawnCreditors
2014-01-22 13:41:44Актив Билдинг Сервиз ЕООД
Aktiv Bilding Serviz EOOD
DebtorOverSecureClaims
2014-01-22 13:41:44Семита Билд ЕООД
Semita Bild EOOD
AtPawnCreditors
2013-10-22 15:20:55ТЕНЬО ЛАЧЕВ ТЕНЕВ
TENXO LACHEV TENEV
БЪЛГАРИЯManager
2013-10-22 15:20:55АКТИВ БИЛДИНГ СЕРВИЗ
AKTIV BILDING SERVIZ
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-10-22 15:20:55АБАД
ABAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: АКТИВ БИЛДИНГ СЕРВИЗ ЕООД
2013-10-22 15:20:55АКТИВ БИЛДИНГ СЕРВИЗ ЕООД
AKTIV BILDING SERVIZ EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: АБАД
2012-03-02 11:43:59БАЗАЛТ
BAZALT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-03-02 11:43:59БАЗАЛТ ЕООД
BAZALT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 СЪЕДИНЕНИЕ 38
2012-03-02 11:43:59Телят Сали Хасан
Telyat Sali Hasan
БЪЛГАРИЯManager
2012-03-02 11:43:59АБ АД
AB AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-03-02 11:43:59Янка Стоилова Милева
YAnka Stoilova Mileva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000.00 Sell to: АБ АД
2012-03-02 11:43:59АБ АД
AB AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000.00 Buy from: Янка Стоилова Милева
2012-03-02 11:43:59СЕВИНЧ САЛИФ ХАСАН
SEVINCH SALIF HASAN
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000.00 Sell to: АБ АД
2012-03-02 11:43:59АБ АД
AB AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000.00 Buy from: СЕВИНЧ САЛИФ ХАСАН
2012-03-02 11:43:59СТАНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
STANKA VASILEVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000.00 Sell to: АБ АД
2012-03-02 11:43:59АБ АД
AB AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000.00 Buy from: СТАНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
2009-01-23 15:41:31СЕВИНЧ САЛИФ ХАСАН
SEVINCH SALIF HASAN
Partner
2009-01-23 15:41:31СЕВГЮЛ ФАИК МЮМЮН
SEVGYUL FAIK MYUMYUN
ShareTransfer
1000 Sell to: СЕВИНЧ САЛИФ ХАСАН
2009-01-23 15:41:31СЕВИНЧ САЛИФ ХАСАН
SEVINCH SALIF HASAN
ShareTransfer
1000 Buy from: СЕВГЮЛ ФАИК МЮМЮН
2009-01-23 15:31:58БАЗАЛТ
BAZALT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-01-23 15:31:58БАЗАЛТ ООД
BAZALT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 СЪЕДИНЕНИЕ 62
2009-01-23 15:31:58БАЗАЛТ ООД
BAZALT OOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; лизингова дейност; хотелиерски/извън случаите на чл.2 т.3 от ТЗ/, туристически, рекламни, информационни , програмни, импресарски и други услуги (под формата на предприятие), покупка, стоеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
2009-01-23 15:31:58ЯНКА СТОИЛОВА МИЛЕВА
YANKA STOILOVA MILEVA
Manager
2009-01-23 15:31:58СЕВГЮЛ ФАИК МЮМЮН
SEVGYUL FAIK MYUMYUN
Manager
2009-01-23 15:31:58СТАНКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
STANKA VASILEVA GEORGIEVA
Partner
2009-01-23 15:31:58ЯНКА СТОИЛОВА МИЛЕВА
YANKA STOILOVA MILEVA
Partner
2009-01-23 15:31:58СЕВГЮЛ ФАИК МЮМЮН
SEVGYUL FAIK MYUMYUN
Partner
2009-01-23 15:31:58СЕВИНЧ САЛИФ ХАСАН
SEVINCH SALIF HASAN
Partner

Проверки в други регистри за фирмата БАЗАЛТ BAZALT (ЕИК: 126625768)
Check other registries about the company БАЗАЛТ BAZALT (ID: 126625768)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More