Събития с лица свързани с компанията СТЕЛМАН (ЕИК: 126644416)
Events with persons connected to the company STELMAN (ID: 126644416)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 126644416)
Към 2020-05-29 04:20:52 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-29 04:20:52 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Фирмата е получила 2 346,09 лв. коронасубсидии по ПМС55
  The company got 2 346,09 BGN coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-02-07 15:10:56ЕЛЕНА СТОЯНОВА МАНОЛОВА
ELENA STOYANOVA MANOLOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-02-07 15:10:56СТОЯН ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ
STOYAN GEORGIEV MANOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-02-07 15:10:56ДАРИНКА СТОЯНОВА БАКЪРДЖИЕВА
DARINKA STOYANOVA BAKARDZHIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Sell to: СТОЯН ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ
2014-02-07 15:10:56СТОЯН ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ
STOYAN GEORGIEV MANOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: ДАРИНКА СТОЯНОВА БАКЪРДЖИЕВА
2014-02-07 15:10:56ЕЛЕНА СТОЯНОВА МАНОЛОВА
ELENA STOYANOVA MANOLOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2200 Sell to: СТОЯН ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ
2014-02-07 15:10:56СТОЯН ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ
STOYAN GEORGIEV MANOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2200 Buy from: ЕЛЕНА СТОЯНОВА МАНОЛОВА
2008-06-10 09:45:54СТЕЛМАН
STELMAN
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-06-10 09:45:54СТЕЛМАН ООД
STELMAN OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Свиленград 6500 УЛ.МАКСИМ ГОРКИ 3
2008-06-10 09:45:54СТЕЛМАН ООД
STELMAN OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ BKЛ. MEЖДУHAPOДEH TPAHCПOPT HA CTOKИ, TOBAPИ И XOPA; CKЛAДOBИ CДEЛKИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, PECTOPAHTЬOPCTBO И ДPУГИ CДEЛKИ B ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ И KУPИEPCKИ CДEЛKИ. ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ЛИЗИHГ, BЪHШHO-TЪPГOBCKИ CДEЛKИ, ИЗHOC, PEEKCПOPT И БAPTEPHИ CДEЛKИ.
2008-06-10 09:45:54ЕЛЕНА СТОЯНОВА МАНОЛОВА
ELENA STOYANOVA MANOLOVA
Manager
2008-06-10 09:45:54ЕЛЕНА СТОЯНОВА МАНОЛОВА
ELENA STOYANOVA MANOLOVA
Partner
2008-06-10 09:45:54ДАРИНКА СТОЯНОВА БАКЪРДЖИЕВА
DARINKA STOYANOVA BAKARDZHIEVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата СТЕЛМАН STELMAN (ЕИК: 126644416)
Check other registries about the company СТЕЛМАН STELMAN (ID: 126644416)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More