Събития с лица свързани с компанията БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ (ЕИК: 126722007)
Events with persons connected to the company BALGARSKA STROITELNA KOMPANIYA (ID: 126722007)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 126722007)
Към 2020-01-24 23:37:16 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 23:37:16 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-05-10 09:55:20Йорданка Желязкова Кузманова
Yordanka ZHelyazkova Kuzmanova
БЪЛГАРИЯLiquidator
2012-04-21 12:45:58БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕООД
BALGARSKA STROITELNA KOMPANIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 Васил Дручев 13
2012-04-21 12:45:58ЙОРДАНКА ЖЕЛЯЗКОВА КУЗМАНОВА
YORDANKA ZHELYAZKOVA KUZMANOVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-04-21 12:45:58ДАНИЕЛА ПАВЛОВА ЗАХАРИЕВА
DANIELA PAVLOVA ZAHARIEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-04-21 12:45:58ДАНИЕЛА ПАВЛОВА ЗАХАРИЕВА
DANIELA PAVLOVA ZAHARIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000.00 Sell to: ЕВРОПЪТ 2005 ООД
2012-04-21 12:45:58ЕВРОПЪТ 2005 ООД
EVROPAT 2005 OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000.00 Buy from: ДАНИЕЛА ПАВЛОВА ЗАХАРИЕВА
2012-04-21 12:45:58ЕВРОПЪТ 2005
EVROPAT 2005
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-03-12 14:38:37ДАНИЕЛА ПАВЛОВА ЗАХАРИЕВА
DANIELA PAVLOVA ZAHARIEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-03-12 14:38:37ДЕЛЧО ВЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ
DELCHO VELCHEV ANGELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ДАНИЕЛА ПАВЛОВА ЗАХАРИЕВА
2012-03-12 14:38:37ДАНИЕЛА ПАВЛОВА ЗАХАРИЕВА
DANIELA PAVLOVA ZAHARIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ДЕЛЧО ВЕЛЧЕВ АНГЕЛОВ
2010-11-22 12:54:16БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ
BALGARSKA STROITELNA KOMPANIYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-11-22 12:54:16БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕООД
BALGARSKA STROITELNA KOMPANIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 Съединение 20 А
2010-11-22 12:54:16БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕООД
BALGARSKA STROITELNA KOMPANIYA EOOD
SubjectOfActivity
ДОБИВ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ ИНЕРТНИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С ФРАКЦИИ ЗА БЕТОН, БЕТОНОВИ СМЕСИ, ФРАКЦИИ ЗА ПЪТНИ НАСТИЛКИ И АСФАЛТОВИ СМЕСИ; ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТИЩА, СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЗРИВНИ РАБОТИ /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МВР В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НАД ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИТЕ/; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ /БЕЗ ТЕЗИ ПО ЧЛ. 2, Т. 3 ОТ ТЗ/, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ
2010-11-22 12:54:16Делчо Велчев Ангелов
Delcho Velchev Angelov
БЪЛГАРИЯManager
2010-11-22 12:54:16Делчо Велчев Ангелов
Delcho Velchev Angelov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ BALGARSKA STROITELNA KOMPANIYA (ЕИК: 126722007)
Check other registries about the company БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ BALGARSKA STROITELNA KOMPANIYA (ID: 126722007)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More