Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ (ЕИК: 126722797)
Events with persons connected to the company FORUKOM FOND IMOTI (ID: 126722797)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 126722797)
Към 2019-12-12 20:57:41 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 20:57:41 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-08-24 15:45:09ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
DANIEL RUMENOV GARGOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-08-24 15:45:09ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
DANIEL RUMENOV GARGOV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-11-06 14:05:49КАТЯ ГЕОРГИЕВА МАРКОВА-ВЪЛЧАНОВА
KATYA GEORGIEVA MARKOVA-VALCHANOVA
Representative
2008-11-06 14:05:49КАТЯ ГЕОРГИЕВА МАРКОВА-ВЪЛЧАНОВА
KATYA GEORGIEVA MARKOVA-VALCHANOVA
Director
2008-03-17 14:19:10ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ
FORUKOM FOND IMOTI
LegalForm
Акционерно дружество със специална инвестиционна цел
2008-03-17 14:19:10ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ ИАД
FORUKOM FOND IMOTI IAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. ДОБРУДЖА 10 б
2008-03-17 14:19:10ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ ИАД
FORUKOM FOND IMOTI IAD
SubjectOfActivity
Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в покупка на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти; развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения; продажба на недвижими имоти; отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти и всяка друга дейност, пряко свързана със секюритизацията на недвижими имоти и позволена от закона.
2008-03-17 14:19:10ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
DELYAN ALEKSANDROV DOBREV
Representative
2008-03-17 14:19:10РОСИЦА ВАСИЛЕВА ГАРГОВА
ROSITSA VASILEVA GARGOVA
Director
2008-03-17 14:19:10ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
DELYAN ALEKSANDROV DOBREV
Director
2008-03-17 14:19:10ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
TENCHO HRISTOV LILYANOV
Director
2008-03-17 14:19:10ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
VELICHKO HRISTOV MINEV
Director
2008-03-17 14:19:10ВЕСЕЛИН ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
VESELIN EMILOV HRISTOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ FORUKOM FOND IMOTI (ЕИК: 126722797)
Check other registries about the company ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ FORUKOM FOND IMOTI (ID: 126722797)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate