Събития с лица свързани с компанията ЕКО ТРАДЕКС ГРУП (ЕИК: 126729838)
Events with persons connected to the company EKO TRADEKS GRUP (ID: 126729838)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 126729838)
Към 2020-08-04 14:47:47 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-08-04 14:47:47 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 74 обществени поръчки за 125 239 335,84 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-01 16:56:28РОСИЦА ВАСИЛЕВА ГАРГОВА
ROSITSA VASILEVA GARGOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-05 16:20:16ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
VELICHKO HRISTOV MINEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-01-13 16:50:06Добрин Колев Колев
Dobrin Kolev Kolev
BranchManagers
2012-01-06 15:56:21ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД
EKO TRADEKS GRUP AD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2010-01-14 13:22:29ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
DANIEL RUMENOV GARGOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-01-14 13:22:29ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
VELICHKO HRISTOV MINEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-14 13:22:29ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
DANIEL RUMENOV GARGOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-01-14 13:22:29ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
TENCHO HRISTOV LILYANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-12-19 12:45:46ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД
EKO TRADEKS GRUP AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул.Добруджа 10 Б
2008-11-17 13:57:57ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ
VELICHKO HRISTOV MINEV
Director
2008-11-17 13:57:57ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ
TENCHO HRISTOV LILYANOV
Director
2008-05-29 11:08:52ЗДРАВКО ПЕТРОВ ПЕРЧЕМЛИЕВ
ZDRAVKO PETROV PERCHEMLIEV
Director
2008-03-17 11:56:56ЕКО ТРАДЕКС ГРУП
EKO TRADEKS GRUP
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-17 11:56:56ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД
EKO TRADEKS GRUP AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ 17
2008-03-17 11:56:56ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД
EKO TRADEKS GRUP AD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; строителство на депа за твърди битови отпадъци (Т.Б.О.), строителство на депа за опасни отпадъци, експлоатация на депа за твърди битови отпадъци (Т.Б.О.), складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски (извън случаите на чл.2 т.3 от ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; консултантски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.
2008-03-17 11:56:56ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
DANIEL RUMENOV GARGOV
Representative
2008-03-17 11:56:56ГОЧО МАНОЛОВ ЖИСОВ
GOCHO MANOLOV ZHISOV
Director
2008-03-17 11:56:56ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ГАРГОВ
DANIEL RUMENOV GARGOV
Director
2008-03-17 11:56:56РОСИЦА ВАСИЛЕВА ГАРГОВА
ROSITSA VASILEVA GARGOVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата ЕКО ТРАДЕКС ГРУП EKO TRADEKS GRUP (ЕИК: 126729838)
Check other registries about the company ЕКО ТРАДЕКС ГРУП EKO TRADEKS GRUP (ID: 126729838)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More